6 forskjellige indeksfond med lave gebyrer

indexfund

Vurderer du å opprette en månedlig spareavtale i et indeksfond? Eller kanskje du har et større sparebeløp som du ønsker å plassere. I mange tilfeller gir indeksfond god avkastning og risikoen er lavere enn ved andre aksjefond.

Indeksfond garanterer en avkastning som er lik referanseindeksen som fondet representerer. Denne type fond har lavere risiko enn andre aksjefond, da aksjene er fordelt på en rekke ulike bransjer, land og regioner. Ved å spre risikoen vil man unngå de største svingningene i aksjemarkedet, og dette gjelder både ved oppgangs- og nedgangstider. Indeksfond blir ofte omtalt som passivt forvaltede fond, og har betydelig lavere forvaltningskostnader. Man betaler derfor et mye lavere årlig forvaltningsgebyr i et indeksfond enn ved andre aksjefond. Forvaltningsgebyret betales til forvaltningsselskapet en gang pr. år, og dekker utgifter til administrasjon og markedsføring.

Enkelte aksjefond har et årlig forvaltningsgebyr på 2% av innskuddet. I tillegg har aktive aksjefond relativt høye kjøps- og salgsgebyrer. Gebyrene for indeksfond ligger 70 – 90% lavere enn andre aksjefond, og mange indeksfond krever kun 0,2% i årsgebyr. Bankene ønsker imidlertid å selge andeler i aksjefond som har de høyeste årsgebyrene, og mange tenker ikke over dette momentet når de ønsker råd fra banken om å investere i fond.

Dersom man ønsker å opprette en spareavtale i et indeksfond, kan man for eksempel gå inn på nettsidene til DNB, Storebrand eller KLP (Kommunal Landspensjonskasse). KLP blant Norges største forvaltere av indeksfond.

Det finnes imidlertid et helt gebyrfritt indeksfond på markedet i dag – Nordnet SuperFondet. Her betaler man kr. 0,- i forvaltningsavgift samt kr. 0,- ved kjøp og salg av andeler. Nordnet SuperFondet kom på markedet i 2014. Man må være kunde hos Nordnet for å inngå spareavtale, og dette kan gjøres elektronisk på deres hjemmeside. Minste innskuddsbeløp i SuperFondet er kr. 100,-.

Nedenfor finnes eksempler på seks norske og globale indeksfond som har lave gebyrer:

KLP AksjeEuropa Indeks III

KLP AksjeEuropa Indeks III er et indeksfond som har vært tilgjengelig på markedet siden 2015. Fondet har et årlig forvaltningshonorar på 0,20%, og investerer i Europeiske aksjer. Fondet er ikke valutasikret, og verdien vil påvirkes av svingninger i valutakursene. Man kan inngå månedlig spareavtale ved dette fondet, og minste sparebeløp er satt til kr. 500,-. Det er ingen gebyrer på kjøp og salg av andeler opptil 1 million kroner.

KLP AksjeNorge Indeks II

KLP AksjeNorge Indeks II har eksistert siden 2008, og fondet investerer i norske aksjer. Det årlige forvaltningshonoraret er 0,20% av innskuddet. Det er ingen kostnader på kjøp og salg av aksjer under 1 million kroner. KLP AksjeNorge Indeks II tilbyr månedlig spareavtale, der minimumbeløpet pr. måned er kr. 500,-.

KLP AksjeVerden Indeks

KLP AksjeVerden Indeks er et globalt indeksfond som ble opprettet i 2011. Fondet har et årlige forvaltningsgebyr på 0,20%. Også i dette fondet er det gratis å kjøpe og selge sine fondsandeler opptil 1 million kroner. Over 1 million betaler man 0,9% ved salg av andeler og 0,12% ved kjøp av andeler. Fondet er ikke valutasikret. Man kan inngå spareavtale i indeksfondet, og minste tegningsbeløp er satt til kr. 500,- pr. måned.

DNB Norge Index

DNB Norge Indeks ble lansert i 2010, og har en årlig forvaltningsavgift på 0,30%. Indeksfondet investerer i norske aksjer, og det er gratis å kjøpe og selge sine andeler. Man kan opprette en månedlig spareavtale i fondet, og minste månedsbeløp er satt til kr. 100,-.

Alfred Berg Indeks Classic

Indeksfondet Alfred Berg Indeks Classic ble tilgjengelig i 2014, og har et årlig forvaltningsgebyr på 0,19%. Det er ikke mulig å tegne en månedlig spareavtale i dette fondet, men man kan foreta innskudd når man ønsker det. Minimum innskudd første gang er satt til kr. 25.000,-. Det er ingen gebyrer på kjøp eller salg av sine andeler.

Nordea Global Indeksfond

Nordea Global Indeksfond kom på markedet i 2012, og har en årlig forvaltningsgebyr på 0,41%. Siden dette er et globalt fond er basisvalutaen oppført i Euro. Nordea Global Indeksfond tilbyr månedlig spareavtale, der minste innskudd er satt til kr. 100,-. Det tilkommer 1,00% i gebyr ved kjøp av aksjer og 0,20% ved salg av sine andeler.