Hjelp, hvorfor får jeg ikke kredittkort?

Mange som søker om kredittkort, vil oppleve å få avslag. I denne artikkelen får du en oversikt over ulike årsaker til at du ikke får kredittkort, og gir deg hjelp til hva du kan gjøre for å få innvilget kredittkortsøknaden.

Mange tyr til kredittkort

Kredittkort har blitt en stadig mer populær betalingsmetode. I Norge i dag finnes det over 6 millioner kredittkort, fordelt på 4 millioner voksne mennesker.

Renten øker stadig, og mange opplever å få trangere økonomi. Da kan kredittkort være en gunstig løsning for å kunne betale uforutsette kostnader, og for å samle bonuser og nyttiggjøre seg av inkluderte forsikringer og andre fordeler.

Men ikke alle får innvilget kredittkort, og det kan det være mange ulike årsaker til.

Hvorfor får jeg ikke kredittkort?

Det finnes mange krav som må oppfylles for at du skal få innvilget søknaden om kredittkort. Her går vi gjennom de vanligste årsakene til avslag.

#1. Du har ikke norsk statsborgerskap

Ett av kravene for å få kredittkort, er at man må ha norsk statsborgerskap eller at man har bodd i Norge over lengre tid. Hvis du nylig har flyttet til Norge, kan dette være årsaken til at du ikke får kredittkort.

Tips: Se alle kredittkort i Norge.

#2. Du er ikke myndig

Du må være over 18 år for å søke om kredittkort. Alderskravet varierer, og noen banker krever at du er enda eldre.

En av årsakene til at du ikke får kredittkort, kan være at du har for mye gjeld. Husk at også ubrukt kredittgjeld telles med i den totale gjeldsbyrden din. Har du ubrukte kredittkort liggende, bør du derfor slette disse. Da vil du øke sjansen for å få innvilget søknaden om kredittkort.

#3. Du har mange kredittkort

I Norge vil all kreditt, også ubrukt, telle som gjeld. Det vil si at hvis du har flere kredittkort med høy kredittramme, vil det altså telles med på den samlede gjelden din, uavhengig av hvor mye av kreditten du faktisk har brukt.

Har du et gammelt, ubrukt kredittkort liggende, med en kredittramme på 150 000, men har kun brukt 1000 kroner, vil fortsatt 150 000 medregnes i den totale gjeldsbyrden din.

#4. Du har ingen betalingshistorikk å vise til

Hvis du nylig har blitt myndig, kan det være at banken ikke finner betalingshistorikk som viser at du er en trygg person å låne ut penger til. Dette kan være årsaken til at du får avslag på søknaden.

#5. Du har lav kredittscore

Forsøk å øke kredittscore din før du sender inn en søknad om å få kredittkort.

Når du søker om kredittkort, vil banken foreta en kredittvurdering for å undersøke om du er kredittverdig. Det vil si at de vil vurdere deg og din økonomi, slik at de ikke gir kredittkort til noen som ikke kan betjene kreditten.

Det er ikke mulig å få kredittkort i Norge i dag uten kredittvurdering. Dette er regulert av loven, og bankene er derfor pliktig til å kredittvurdere kunder.

Etter at du har blitt kredittvurdert, vil du få en kredittscore som indikerer hvor stor risiko det innebærer for banken å låne deg penger i form av kredittkort. Hvis du har lav kredittscore, vil du mest sannsynlig få avslag på søknaden om kredittkort.

Lesetips: Se også vår artikkel om hvorfor skaffe kredittkort her.

Lav kredittscore kan bunne i flere faktorer:

Du har lav inntekt

Når banken foretar en kredittvurdering, vil inntekten din spille en rolle for den endelige kredittscoren. Banken vil selvfølgelig at kunden skal ha inntekt nok til å kunne betjene lånet.

Hvis du har lav inntekt, vil dette kunne påvirke kredittscoren din negativt, og du kan få avslag på søknaden.

For å få innvilget kredittkort, bør du ha en inntekt som overstiger 50 000 kroner i året. Dette minstekravet om inntekt kan variere fra kredittkort til kredittkort.

Hvis du har betalingsanmerkninger, vil du nesten uten unntak alltid få avslag på søknad om kredittkort. Betalingsanmerkninger er et tegn på at man ikke har greid å betjene tidligere betalingskrav, og derfor vil ikke banken innvilge nye lån.
Du har dårlig betalingshistorikk

Banken vil undersøke betalingshistorikken din når du gjør kredittvurderingen. Har du utestående betalingskrav og/eller pågående inkassosaker, vil dette føre til at du får dårlig kredittscore.

Du har betalingsanmerkninger

Hvis du har utestående inkassokrav, vil du få en betalingsanmerkning. Søker du om lån, kredittkort og abonnementer med betalingsanmerkninger, vil du få avslag på søknaden.

Du har mye gjeld

Søker du om kredittkort mens du allerede har mye gjeld, kan dette være årsaken til at du får en dårlig kredittscore og avslag på kredittkortsøknaden. Har du mye gjeld, kan banken vurdere at du ikke kommer til å greie å betjene et kredittkortlån.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke får kredittkort?

Hvis du har fått avslag og er myndig og har fast bostedsadresse i Norge, er det mest sannsynlig en dårlig kredittscore som gjør at du ikke får kredittkort. Men det kan også være manglende eller feilaktig informasjon i søknaden som er årsaken.

Her får du våre beste tips til hva du selv kan gjøre for å øke sjansen for å få kredittkort.

Bedre kredittscoren din

Vi råder deg til å forsøke å bedre kredittscoren din, slik at du kommer bedre ut i kredittvurderingen. Det kan gjøres på flere måter, som vi går gjennom nedenfor.

#1. Kredittvurder deg selv

Det første du bør gjøre, er å utføre en kredittvurdering på deg selv. Slik kan du se hvordan du ligger an, og få en oversikt over hvilke områder du trenger å forbedre. Du kan enkelt kredittvurdere deg selv hos blant andre Experian.

Har du fått avslag, kan du begynne med å foreta et dypdykk i egen økonomi. På Experians hjemmesider kan du kredittvurdere deg selv. Slik kan du få bedre innsikt i hvilke områder du trenger å forbedre for å få kredittkort.

#2. Reduser gjeld

Har du mye gjeld, og da særlig forbruksgjeld, bør du redusere denne før du søker på nytt. For å undersøke hvilken gjeld du har, kan du bruke Gjeldsregisteret. Da får du bedre oversikt over den samlede gjelden din. Du kan ikke ha mer gjeld enn fem ganger årsinntekten din.

En måte å betale ned gjeld på, er å refinansiere. Når du refinansierer gjeld, samler du flere smålån i ett lån. Renten på refinansieringslån er ofte lavere enn på andre forbrukslån, og du vil få færre lån å forholde deg til.

#3. Prioriter inkassokrav og betalingsanmerkninger

Vi råder deg til å prioritere å betale ned gjeld som har gått til inkasso og/eller som har gitt deg betalingsanmerkninger. Hvis du refinansierer denne gjelden, kan du bruke disse pengene til å betjene slik kostbar gjeld.

Dette vil igjen øke sjansen din for å få kredittkort.

#4. Slett ubrukte kredittkort

Har du flere kredittkort, bør du slette de du ikke bruker, slik at denne kredittgjelden ikke medregnes i den samlede gjelden din. Du sletter kredittkort ved å ta kontakt med kortutsteder.

Banken kan også avslå søknaden din fordi de mener du har for mange kredittkort, og for høy samlet kredittramme. Ved å slette kredittkort, kan du bedre sjansene dine for å få innvilget søknaden.

Lesetips: Se vår kredittkortkalkulator her: kredittkortinfo.no/kredittkort-kalkulator

#5. Øk inntekten din

Dette er selvfølgelig ikke noe alle har mulighet til å gjøre noe med. Men har du lav inntekt, kan det være svært hensiktsmessig for utfallet av søknaden din at du forsøker å finne deg en bedre betalt jobb eller en ekstrajobb. Eller kanskje du kan forhandle om lønnsforhøyelse på jobben du allerede har?

Søk gjerne hos flere banker samtidig. Avslag hos én bank betyr ikke at alle andre banker også vil avslå søknaden din. Bankene har ulike krav til sine kunder, og ulike ting de vektlegger i kredittvurderingen.

Sørg for at søknaden er korrekt

Når du søker om kredittkort, må du ha all personlig informasjon tilgjengelig. Dette innebærer personnummer, adresse og informasjon som dokumenterer inntekt og gjeld. Hvis søknaden din mangler noe av dette, kan dette være en årsak til at du får avslag.

#1. Søk kredittkort hos flere banker

Husk: Selv om du får avslag hos én bank, betyr ikke det at du vil få avslag hos en annen. Derfor bør du søke om kredittkort hos flere utstedere samtidig.

#2. Søk om lavere kredittramme

En løsning for å betjene mye gjeld er å refinansiere gjelden. Da samler du all gjelden i ett lån, og eventuelle betalingsanmerkninger vil slettes. Dette vil både gi deg færre kostnader månedlig, som renter og gebyrer, og en bedre kredittscore når du søker på nytt om kredittkort.

Du bør også vurdere å søke om en lavere kredittramme. Banken kan ha avslått søknaden din fordi de mener at du ikke har god nok økonomi til å betjene kredittrammen du søkte om.

Det varierer fra kredittkort til kredittkort om det er mulig å fastsette en kredittramme når du søker. Noen ganger avgjør banken det ut fra kredittvurderingen av deg.

Oppsummering

  1.  Det kan være mange årsaker til at du ikke får kredittkort. Det kan skje om du er under 18 år eller mangler norsk bostedsadresse. Ofte får man avslag fordi man får dårlig kredittscore i kredittvurderingen.
  2.  Avslag som skyldes dårlig kredittscore, kan komme av blant annet av inntekt, mye gjeld, utestående inkassokrav og betalingsanmerkninger.
  3.  Du kan selv forsøke å bedre kredittscoren din og slik også øke sjansen for å få kredittkort. Noe av det du kan foreta deg, er å betale ned dyr gjeld, slette ubrukte kredittkort og søke om lavere kredittramme.
Meny