Kredittkort kalkulator

Hvor mye ønsker du å låne på kredittkortet?
For hvor lenge?
Rente på kredittkortet:
Beløp
Periode
Rente
Renter å betale
Månedlig beløp
Totalt å betale

Med vår kredittkort kalkulator kan du raskt se hva de estimerte kostnadene for kredittkortgjeld er, dersom du lar kredittkortgjelden gå til forfall. Slik kan du lett sammenligne kredittkort, og finne det som passer best for deg.

Husk at dersom du betaler kredittkortregningen i tide, påløper ikke disse rentekostnadene. Men hvis du velger å bruke noen måneder på å betale ned kredittkortgjelden kan du her se hva det vil koste deg.

 

 

Slik benytter du kredittkortkalkulatoren vår

  • Velg beløp for kredittkortgjeld
  • Velg nedbetalingstid
  • Velg den estimerte kredittscoren din

Deretter vil kalkulatoren vise deg de månedlige kostnadene av kredittkortgjelden din.

Det tas utgangspunkt i effektiv rente når de månedlige kostnader og totalbeløp beregnes.

Kredittkortkalkulatoren viser deg hva kredittkortgjelden din koster.

Se hva kredittkortgjelden koster deg

Med denne kalkulatoren kan du regne ut hva kredittkortgjelden vil koste deg i måneden. Du kan bruke den til å planlegge fremtidig bruk av et kredittkort, og til å regne ut hva forskjellen vil bety i kroner og øre med de ulike kredittkortene.

Du kan også bruke den til å planlegge nedbetalingen av gjelden din, hvis du allerede har kredittkortgjeld. På den måten kan du for eksempel raskt se om det lønner seg å søke om refinansiering av kredittkortgjelden i stedet for å la den bli stående.

Når du betaler ned gjeld på et kredittkort velger du selv hvor stort avdrag du vil betale hver måned, utover et fast minstebeløp. Kredittkort kalkulatoren viser derfor størrelsen på renteutgiftene hver måned.

Kostnadene som vises i kredittkort kalkulatoren er kun estimater. Rentesatsene som benyttes følger oppgitte eksempler fra de enkelte låneinstitusjonene. Tallene som kommer frem i kredittkortkalkulatoren viser dermed et gjennomsnitt for hva kundene betaler når de har kredittkortgjeld i den enkelte låneinstitusjonen.

Alle banker og finansinstitusjoner er pålagt i henhold til Finansavtaleloven å oppgi hva gjennomsnittsrentene er på et typisk lån hos dem. Kredittkortgjeld ses i den sammenheng på samme måte som et forbrukslån.

Kredittkortgjeld er annerledes enn forbrukslån

Et kredittkort har gjerne en fastsatt rente, i tillegg til en del andre fordeler og ulemper. Det tilbys ulike rentebetingelser for ulike kredittkort.

Kredittkort tilbyr også andre fordeler, som rabattordninger og forsikringsavtaler. I motsetning til forbrukslån er dermed rentesatsen kun en av mange faktorer som det er viktig å vurdere når man skal velge kredittkort.

Er kredittkortutstederen konkurransedyktig

Dersom man stort sett alltid betaler kredittkortregningen før forfall er det ikke sikkert at rentesatsen er den viktigste faktoren for å avgjøre om et kredittkort er bra. Likevel er det fornuftig å bruke kredittkortkalkulatoren på forhånd, for å vite hvordan kredittkortet ligger an rentemessig, dersom du unntaksvis får behov for å utsette å betale regningen.

Andre forhold som påvirker hvilket kredittkort som er best for deg er hvilke behov du har for for eksempel reise- og avbestillingsforsikringer, rabattordninger og ulike cashback-ordninger.

Tips: Les mer om kredittkort på dagen i denne artikkelen her.

Hvor mye lønner det seg å betale tilbake raskt

Bruk vår kredittkortkalkulator for å se hvor mye du kan spare ved å betale ned raskere.

En annen nyttig funksjon ved kredittkort kalkulatoren er at den kan vise deg hvor mye du sparer inn ved å betale ned en kredittkortgjeld raskere enn planlagt.

Det lønner seg alltid å betale forbruksgjeld så raskt som mulig.

Likevel er det bra å se faktisk hvor mye du kan spare ved å betale inn høyere beløp en måned, eller flere måneder.

Finn det billigste kredittkortet

Kredittkort kalkulatoren hjelper deg med å finne det kredittkortet som har billigst rente.

Ved å bruke kalkulatoren får du en pekepinn på hvordan renten på kredittkortet ditt er, og hvordan det vil påvirke privatøkonomien din dersom du lar kredittkortregningen gå til forfall.

Hvis du bruker kalkulatoren til å regne ut kostnadene ved de ulike kredittkortene du vurderer, ser du enkelt hvilket som vil komme billigst ut i bruk.

Dersom to kredittkort likevel har om lag like betingelser innen forsikring og rabattordninger, er det lett å velge hvilket som er best.

Meny