Refinansiering av kredittkort

 1. Hjem
 2. chevron_right
 3. Blogg
 4. chevron_right
 5. Refinansiering av kredittkort

Du bør alltid vurdere å refinansiere kredittkortgjelden dersom den blir høy. Jo lengre tid det tar å nedbetale kreditten, desto mer taper du. Her får du en gjennomgang av hvilke lån som kan brukes. Vi ser på fordelene og ulempene, samt gir noen tips som kan spare deg for mye penger.

Derfor refinansieres gjeld

Det er som regel to årsaker til at folk vil refinansiere høy gjeld fra kredittkort.

Ofte dreier det seg om å kvitte seg med gjeld som er blitt problematisk. Kanskje klarer ikke personen å betale tilbake kreditten raskt nok, eller kanskje er gjelden allerede gått til inkasso. Da er det avgjørende å få refinansiering på plass før gjelden drives inn rettslig.

Den andre årsaken er naturligvis at den som har kredittgjelden ønsker å redusere renteutgiftene. Reduksjon i kostnader vil være viktig, uansett om gjelden er blitt problematisk eller ei.

Hvis du til stadig sliter med å betale kredittkortregningen bør du vurdere å få redusert kredittrammen.

Tre viktige prinsipper

Når du skal refinansiere gjeld, er det spesielt tre prinsipper som er viktige å huske på. Vi har rangert de tre ettersom hvor viktige vi mener de er:

 • Bruk den billigste lånemuligheten din til å refinansiere med.
 • Samle alltid så mye gjeld som mulig når du refinansierer, så fremt gjelden har dyrere renter enn det nye lånet.
 • Om du ikke skal refinansiere all gjeld, prioriter alltid den gjelden som koster mest.

Vi tar først for oss alle tre punkter, før vi drøfter fordeler og ulemper med de ulike lånene du kan bruke til å refinansiere med.

Billigste lån

Baker du inn kredittgjelden i boliglånet vil du spare mye.

Listen nedenfor viser de omtrentlige nominelle rentene du kan oppnå på ulike lånetyper, per juli 2019. Alle lånene kan teoretisk sett brukes til å refinansiere kredittkortgjeld med.

 • Boliglån – fra 2,50% – 4,00%
 • Studielån – 2,20%
 • Forbrukslån med sikkerhet – 5,00%
 • Forbrukslån uten sikkerhet – fra 6,00% til 20,00%

Sammenlignet med rentene på et kredittkort:

 • Kredittkort – fra 15,00% til 35,00%

Samtlige av disse lånene vil være billigere enn så godt som alle kredittkort på det norske markedet. Unntaket er om du får tilbud om et relativt dyrt forbrukslån uten sikkerhet, og skal bruke det til å refinansiere gjeld fra et av de rimeligste kredittkortene. I sjeldne tilfeller vil kortet da kunne være rimeligere enn lånet.

Kredittkortene med de laveste rentene har nominell rente som ligger rundt 14% – 15%.

Samle gjeld når du refinansierer

All gjeld som har dyrere renter enn refinansieringslånet, bør bakes inn. Det er nesten litt bortkastet å refinansiere kun gjelden fra et enkelt kredittkort, dersom du har betydelig gjeld fra andre kort også. Det samme gjelder om du i tillegg har små usikrede lån med høye renter.

For det første vil besparelsene bli større, både i form av lavere renter, og i form av færre gebyrer.

I tillegg får du en langt mer oversiktlig økonomi. Du får én regning per måned, i stedet for flere. Denne biten kan ha stor innvirkning på de psykologiske aspektene. Færre krav betyr bedre følelse av å ha kontroll på økonomien.

Prioritering av gjeld

Det kan være situasjoner der det blir vanskelig å samle all dyr gjeld inn i et nytt lån. For eksempel er det ikke gitt at du får låne hele summen du trenger.

Det kan også hende du har lån eller kreditt med høye renter, men der restgjelden er så lav at du betaler den ut i nær fremtid uansett. Å refinansiere små beløp er ikke noe kjempepoeng.

Må du imidlertid foreta en prioritering, så sørg primært for at du betaler ut den dyreste gjelden først. Har du for eksempel to kredittkort med omtrent like mye gjeld, og får kun låne til å refinansiere et av de, velg det med høyeste renter.

Refinansiering med forbrukslån uten sikkerhet

Selv et usikret lån kan bli billigere enn rentene du betaler på kredittkortet.

Folk som ikke har boliglån, eller som ikke får låne mer på boligen, bruker vanligvis et usikret lån til å refinansiere kredittkortgjeld med.

Fordeler

 • Kravene for å få forbrukslån er lavere enn for andre typer lån.
 • Du trenger ikke eie bolig eller annen eiendom for å få låne.
 • Lånene har vanligvis lavere renter enn kredittkort.

Ulemper

 • Lånene er dyrere enn pantesikrede lån.
 • Lånene dekker ikke alltid behovet dersom kredittgjelden er veldig høy.

Utfordringer

 • Utfordringen med å bruke forbrukslån til refinansiering er å finne det billigste. Rentene kan variere veldig. De laveste er gjerne ned mot 6%, men for å få slike renter kreves det at du har høy kredittscore og god betalingsevne.
 • Likevel vil du nesten alltid finne et billigere alternativ enn de rentene du betaler på kredittkortet. Søk alltid hos flere banker, slik at du får et godt sammenligningsgrunnlag.

Bruk kortet smart så unngår du å få betalingsproblemer.

Refinansiering med boliglån

Å bake inn annen gjeld i boliglånet er også ganske vanlig, selv om denne metoden er langt mer utfordrende.

Fordeler

 • Rentene er så godt som uslåelige, med unntak av studielånsrenter.

Ulemper

 • Du må eie bolig eller tilsvarende eiendom.
 • Du må vanligvis betale et nytt etableringsgebyr. På boliglån er disse gebyrene ofte høye.

Utfordringer

 • For det første er det ikke alle som har mulighet til å utvide boliglånet sitt. Belåningsgraden kan være for høy, betalingsevnen kan være for lav, og noen banker er rett og slett for strenge.
 • Det er også slik at boliglån skal primært gå til bolig, og ikke til å refinansiere annen gjeld. Bankene kan dermed henvise deg til sine såkalte rammelån. Disse får du kun om du har lav belåningsgrad på boligen. Rentene kan være litt høyere enn på boliglånet, men fortsatt langt lavere enn på usikrede forbrukslån.
 • En av de viktigste utfordringene er nedbetalingstiden. På et boliglån er det vanlig at denne er godt over 20 år. Baker du inn kredittgjelden, uten å øke størrelsen på avdragene, vil kredittgjelden kunne løpe over svært lang tid. Da spises kanskje rentefordelen opp underveis.
 • Får du utvide boliglånet til å refinansiere kredittkortet med, bør du øke avdragene du betaler. Jo raskere kredittgjelden saneres, desto mer sparer du totalt.

Visste du at kredittrammen du har påvirker låneevnen din? Kredittrammer over 25 000 kroner skal regnes som gjeld når banken vurderer lånesøknader, selv om du ikke har brukt av kreditten.

Refinansiering med studielån

Studielånet er vanligvis det beste lånet du noensinne kommer til å ha. I tillegg til at rentene alltid er blant markedets laveste, har studielån følgende uslåelige fordeler:

Fordeler

 • Lånet krever ikke pantesikring.
 • Lånet har gjeldsforsikring innbakt, det vil si at ingen arver gjelden dersom du dør eller blir ufør.
 • Du kan få både betalingsutsettelse og rentefritak ved sykdom, arbeidsledighet, eller dersom inntektene er lave.
 • Deler av lånet blir omgjort til stipend dersom du består studiepoeng underveis i studiene.

Ulemper

 • Ingen

Utfordringer

 • Du får naturligvis ikke studielån dersom du ikke er studerende. Du får heller ikke låne ubegrenset med midler, og utbetalingene kommer i månedlige porsjoner, i stedet for hele studieårets lån på én gang. Har du inntekter, vil størrelsen på disse innvirke på hvor mye lån du får.
 • Refinansiering med bruk av studielån er derfor noe som kun er aktuelt i særskilte tilfeller. Har du imidlertid muligheten til å bruke studielån til refinansiering, bør du definitivt vurdere denne løsningen.

Refinansiering med pantesikret forbrukslån

Flytt boliglånet ditt så snart du finner et rimeligere alternativ.

Såkalte forbrukslån med sikkerhet tilbys kun av noen få banker. Lånet er fortrinnsvis ment for personer som har betalingsanmerkninger, og som derfor ikke får låne til refinansiering andre steder.

Fordeler

 • Du kan få låne til refinansiering selv om du har betalingsanmerkning.
 • Rentene er lavere enn usikrede forbrukslån.
 • Forskjellen mellom høyeste og laveste rente er marginal, sammenlignet med usikrede forbrukslån, der forskjellene er svært store.
 • Størrelsen på et lån med sikkerhet er betydelig høyere enn på et usikret lån.

Ulemper

 • Du må flytte boliglånet til banken som lar deg refinansiere kredittgjelden.
 • Du må stille med sikkerhet i form av egen bolig eller annen eiendom, subsidiært kausjonist.
 • Den høyeste grensen for belåningsgrad er lavere enn på vanlige boliglån.
 • Rentene er høyere enn på vanlige boliglån.
 • Etableringsgebyret kan være høyt.

Utfordringer

 • Rent bortsett fra at du må stille med sikkerhet for lånet, er det relativt greit å få et sikret forbrukslån. Den største utfordringen er at selv om rentekostnadene er mye lavere enn på forbrukslån uten sikkerhet, er de samtidig høyere enn på normale boliglån. Fordi lånesummene er såpass store, kan de ekstra rentekostnadene bli høye.
 • Refinansierer du kredittgjelden med denne typen lån, anbefales det at du flytter lånet til et billigere alternativ (vanlig sparebank) så snart betalingsproblemene er ordnet opp i.

Les her om hva som skjer dersom du ikke betaler kredittkortregningene dine.

Enkelt å unngå gjeld fra kredittkort

Når du har vært igjennom mølla med refinansiering av kredittgjelden, er det naturligvis om å gjøre å ikke gå i samme fella på nytt. Skal du ha et nytt kort senere, bør du følge rådene nedenfor.

Med smart bruk av kortet unngår du gebyr- og rentekostnader. Samtidig sitter du igjen med fordelene, slik som rabatter, Cashback og gratis forsikringer.

Slik gjør du det:

 • Velg kredittkort uten årsavgift.
 • Velg kort som gir de riktige fordelene i forhold til ditt behov.
 • Bruk kortet kun til kjøp av varer og tjenester.
 • Bruk aldri kortet til uttak av kontanter, overførsler til egen konto, regningsbetaling, eller betaling på Posten.
 • Betal alltid hele kreditten du bruker innen neste forfall.
 • Si nei takk til tilbud om å dele opp regningen i flere avdrag.
Meny