Refinansiering av kredittkort

Kredittkortgjeld kan være kostbar, særlig hvis du ikke klarer å betale den ned i løpet av kort tid. Her viser vi deg hvordan du kan refinansiere kredittkortgjelden din. Det vil kunne spare deg for betydelige summer.

Hvorfor du bør refinansiere kredittkortgjelden

Refinansiering behøver ikke å være veldig tidkrevende eller vanskelig. Og kan det lønne seg stort.

Årsaken til det er at renten på kredittkortgjeld som regel er betydelig høyere enn på både usikrede forbrukslån og andre typer lån.

Hver gang du betaler med kredittkortet ditt tar du i realiteten opp et lån. Det lånet er gratis helt til kredittkortregningen forfaller. Hvor lang tid det tar varierer en del. De fleste banker opererer med rentefri periode på rundt 45 dager. Hvis du da betaler regningen slipper du helt unna renter.

Hvis du derimot kun betaler minstebeløpet, og lar resten av gjelden bli stående, påløper renter, og gjelden din vokser.

I de tilfellene hvor man har brukt flere kredittkort, uten å betale hele regningen, kan det etter hvert beløpe seg til en høy gjeld, samlet sett. Da kan det være mye å spare på å samle den, og sørge for å få bedre rentebetingelser.

Ulike måter å refinansiere kredittkort på

Kredittkortgjelden kan refinansieres på flere måter:

  • Du kan søke om et sikret lån til refinansiering
  • Du kan søke om et usikret lån til refinansiering
  • Du kan samle all gjelden i det kredittkortet som har laveste rente

Refinansiere med sikret lån

Du kan refinansiere kredittkortgjelden din i et sikret lån om du eier fast eiendom.

Dersom du eier en bolig eller en hytte kan du søke om et lån med sikkerhet i den eiendommen. Det forutsetter at eiendommen ikke er fullt belånt allerede.

Dersom du allerede har et boliglån, kan du reforhandle det, og bake kredittkortgjelden din inn i boliglånet.

Da er det imidlertid viktig at du øker dine månedlige avdrag i en periode, fram til kredittkortgjelden er nedbetalt. Det er fordi et boliglån som regel løper over lang tid, mye lengre enn et forbrukslån vanligvis gjør.

Dersom du ikke sørger for å betale ned den delen som tilsvarer fra kredittkortgjelden relativt raskt, vil du betale renter for den gjelden over alle årene som boliglånet løper. Da vil det til sammen bli så dyrt at det i verste fall spiser opp den fordelen du fikk av å få lavere rente på kredittkortgjelden.

Bankene stiller ulike krav til låntakere, knyttet til inntekt, kredittscore og at man ikke har betalingsanmerkninger.  Som oftest må du være over 25 år for å refinansiere kredittkortgjeld med et sikret lån. Dersom du har pådratt deg betalingsanmerkning kan det være vanskelig å få lån.

Likevel er det noen banker som spesialiserer seg på det, som for eksempel Bluestep.

Refinansiering av kredittkort med usikret forbrukslån

Ofte er man ikke i den situasjonen at man har fast eiendom å stille som sikkerhet. Da kan du likevel søke om refinansiering, men da med et usikret lån.

Det er da avgjørende viktig å sørge for at man finner det lånet med lavest mulig rente. Det gjør man ved å søke til mange banker samtidig, for så å velge det beste tilbudet.

Som navnet tilsier, stiller man da ikke noe som sikkerhet. Det betyr at banken løper en noe større risiko ved å låne ut sine penger. Den risikoen tar de betalt for – ved å kreve en høyere rente. Dette er en hovedårsak til at forbrukslån jevnt over er en del dyrere enn boliglån.

Likevel vil i de aller fleste tilfeller et usikret forbrukslån ha bedre rentebetingelser enn kredittkortgjeld.

Det er også slik at man som regel får bedre rente jo større lån man søker om. Derfor bør du samle all gjelden fra kredittkortene. Så kan du søke om et refinansieringslån som dekker hele beløpet.

Et lån til refinansiering har litt andre, og bedre, betingelser enn vanlige forbrukslån. På den måten kan de være ekstra til hjelp dersom man opplever problemer i privatøkonomien. Blant annet kan man søke om lengre nedbetalingstid enn ved vanlige forbrukslån.

Det er viktig å da huske på at renter påløper i hele perioden. Derfor lønner det seg rent økonomisk å betale det tilbake så raskt som mulig. Samtidig er det viktig å sette opp en nedbetalingsplan som er realistisk, slik at man klarer å holde seg til den.

Informasjon om refinansiering

Realistisk budsjett

Når du refinansierer bør du derfor være svært nøye med å sette opp et budsjett. Spar inn på de områdene som du kan spare inn på, for å få råd til å betale den dyre gjelden så raskt som mulig. Det er imidlertid viktig at de månedlige utgiftene er overkommelige.

Dersom du ender opp med for høye forpliktelser hver måned, slik at du ikke klarer å betale alt, vil det kunne bli kostbart på lang sikt. Hvis du får purringer og inkassovarsler på avdragene vil det raskt løpe på dyre gebyrer. I verste fall kan det føre til betalingsanmerkning – og det vil kunne gjøre det dyrt og vanskelig å låne penger i fremtiden.

Du kan når som helst betale ned ekstra på lånet. Hvis du en måned ser at du får råd til å betale ned mer enn det nedbetalingsplanen tilsier, så er det ingenting i veien for å gjøre det!

Tips: Les også 10 tips for deg som har fått inkasso.

Samle gjelden i det beste kredittkortet

Den største fordelen med å refinansiere i et kredittkort er først og fremst fordi det er enkelt og raskt.

En tredje måte å refinansiere på er å samle all gjelden i det kredittkortet som har lavest rente.

Som nevnt vil et kredittkort typisk ha høyere rente enn et forbrukslån. Imidlertid kan det lønne seg å refinansiere på denne måten dersom det ikke dreier seg om veldig store beløp. Det er også en forutsetning at du vet at du kan betale det tilbake innen relativt kort tid. Hvis du ser for deg at du trenger et år eller to på nedbetalingen vil dette neppe være en god løsning.

Fordelen med å gjøre det på denne måten er at det er raskt og enkelt.

Du må først sjekke hvilket kredittkort som har lavest rente. Undersøk også andre enn de kredittkortene du har fra før.

Deretter må du søke om en kredittramme som dekker all gjelden du har. De fleste banker har nettbank du enkelt kan logge deg inn i, og der betale gjelden din med det rimeligste kortet.

Dermed er all gjelden samlet ett sted. Da har du bedre oversikt, og kan sette opp en enkel nedbetalingsplan.

Refinansiering av kredittkort gir bedre oversikt

Refinansiering kan gjøre det lettere å holde en oversikt over privatøkonomien. Dette gjelder spesielt om du har utestående kreditt hos flere selskaper.

Å refinansiere kredittkortgjelden vil også gjøre det lettere å holde orden på privatøkonomien. Hvis man har kredittkortgjeld på flere kort, og kanskje avbetalingsavtaler i tillegg, kan det fort bli uoversiktlig.

I søkeprosessen for et refinansieringslån må man skaffe seg oversikt over alle gjeldspostene. Når man søker om lånet setter man opp en nedbetalingsplan. Da er det lett å se hva lånet vil koste hver måned, og hvor mye det vil koste til sammen.

Dermed er det lett å sette den månedlige betalingen inn i et budsjett, sammen med øvrige utgiftsposter.

Oppsummert

  • Dersom man har kredittkortgjeld man ikke klarer å betale ned relativt rask lønner det seg å refinansiere den. Da bør man søke om refinansieringslån til flere banker, og velge det som har best betingelser.
  • Deretter er det viktig å holde seg til en fastsatt nedbetalingsplan, og unngå å pådra seg ny kredittkortgjeld man ikke kan betale ved forfall.
Meny