Hva skjer dersom du ikke betaler kredittkortregningen?

Et kredittkort er et nyttig og sikkert betalingsmiddel, men kreditten kan også utgjøre en økonomisk risiko. Rentene er som regel høye, og høy kredittgjeld som løper over lang tid vil bli dyr. Her ser vi på hva kostnadene blir dersom du velger å betale tilbake i avdrag. Vi ser også på konsekvensene av det å misligholde gjelden, samt gir tips om hva du bør foreta deg i slike tilfeller.

Har du kredittkort eller faktureringskort?

Det første vi må se på i denne sammenhengen har med hvilken type kredittkort du eier. De aller fleste av oss har vanlige kredittkort, mens et fåtall har såkalte faktureringskort.

Et faktureringskort, som for eksempel SAS AmEx Classic, betyr at du plikter å betale hele den brukte kreditten innen forfall. Unnlater du å gjøre dette vil kortutstederen først sende en purring, og deretter gå til inndrivelse av hele gjelden.

Har du i stedet et klassisk kredittkort, som Bank Norwegian VISA, Santander Red, eller Re:member MasterCard, gjelder det helt andre regler.

Med disse kredittkortene har du nemlig muligheten til å betale kun et minimumsbeløp ved fakturaforfall. Å gjøre dette er ikke optimalt rent økonomisk, men du unngår i hvert fall purringer og deretter inndrivelse av gjelden.

De fleste faktureringskort vi kjenner til krever årsavgift. Denne avgiften finner du ikke i kredittkortene vi anbefaler.

Kredittkort med lave renter

De fleste unngår rentekostnader ved å bruke kredittkortene sine smart. Likevel er det ingen dum idé å velge et kredittkort som har lave renter. Da reduserer du kostnadene dine i de tilfellene du får rentebærende kreditt. Det blir også enklere å gjøre opp om du skulle få betalingsproblemer.

Lav rente med Santander Red.
Santander Red er blant kortene med desidert laveste renter.

Santander Red et av de rimeligste kredittkortene på det norske markedet. De effektive rentene er på under halvparten av det du kan finne blant de dyreste alternativene.

 • Effektive renter – 17,12% (effektive renter avhenger av hvordan kortet brukes, og kan bli lavere. 17,2% er det banken oppgir basert på et normalt bruksmønster).
 • Rentefri kreditt – 50 dager.
 • Ingen årsavgift.
 • Ingen fakturagebyrer når du velger å motta elektronisk faktura.
 • Ingen gebyr for varekjøp i inn- og utland.
 • Tilknyttet Santander sitt fordelsprogram, med faste rabatter og cashback.

Betaling av minimumsbeløp

I betalingsfeltet på fakturaen skal kredittselskapet påføre hele beløpet du skylder. De oppgir også hva minimumsbeløpet er, og du kan selv endre summen i betalingsfeltet. Størrelsen på minimumsbeløpet avhenger av hvor stor den utestående saldoen er, og kan variere fra bank til bank.

Et vanlig nivå er 3,5% av utestående saldo, eller minimum 250 kroner.

Du kan miste rentefritaket

Lengden på rentefritaket varer fra den første i hver måned, og frem til forfall på neste regning. Du går som regel glipp av den rentefrie kreditten dersom du kun betaler minimumsbeløpet på regingen.

Når du betaler kun minimumsbeløpet kan du gå glipp av den rentefrie perioden du ellers ville fått. Dette avhenger av betingelsene i kortet du har, og praktiseres ulikt mellom kredittselskapene.

Fritaket varer som regel i maksimum 45 eller 50 dager, og beregnes fra starten av faktureringsperioden (den første i måneden), og frem til forfall på regningen for denne perioden. Fritaket gjelder også kun ved kjøp av varer og tjenester.

Dersom selskapet krever at hele kreditten gjøres opp for at du skal få rentefritaket, vil rentene da bli beregnet fra datoen for hver transaksjon (både kjøp og uttak) du gjorde med kortet.

Les også: Test av kredittkort i Norge

Kostnadene for tap av rentefritak

Å tape rentefritaket kan bli en dyr affære. For eksempel vil en kredittgjeld på 10 000 kroner koste omtrent 7 kroner per dag i renter dersom de effektive årsrentene er på 25%.

I og med at fritaket gjelder kun det antallet dager som gjenstår frem til forfallsdatoen, blir denne rentekostnaden ganske begrenset, med mindre kredittbeløpet er veldig høyt.

Kredittkort bør ikke brukes som en lånemulighet over lengre tid, og definitivt ikke når summen er høy. Det beste er å unngå rentene ved å betale innen forfall.

Renter på resterende saldo

Etter at du har betalt minimumsbeløpet, vil det deretter beregnes renter for det gjenstående beløpet du skylder. Rentene løper så frem til neste måneds forfall, hvor du igjen må betale minst det som nå er et nytt minimumsbeløp. Har du ikke brukt kortet i mellomtiden, vil da minimumsbeløpet være lavere enn i første måned.

I praksis vil tilbakebetalingen fungere på samme vis som et lån. Spørsmålet er om du klarer avdragene (minimumsbeløpet). Folk med høy kredittgjeld kan slite med dette, og vil da havne i en helt annen situasjon.

Gjeld fra kredittkort er dyrt på lang sikt

På grunn av renters rente-effekten blir det mye penger spart til slutt om du øker tilbakebetalingene.

De totale kostnadene dersom du betaler ned gjelden i avdrag kan utgjøre ganske mye penger. Her vil summen på kreditten du har brukt, samt rentebetingelsene, bli det avgjørende.

Er gjelden på for eksempel 20 000 kroner, vil minimumsbeløpet den første måneden bli rundt 700 kroner (3,5% av saldo). Av disse 700 kronene, vil omtrent 400 kroner være renter, når effektive årsrenter er 25%. De resterende 300 kronene vil da gå til å redusere beløpet du skylder.

Fortsetter du å betale 700 kroner inntil gjelden er oppgjort, vil det ta omtrent 4 år å bli kvitt gjelden. Totalkostnadene dine vil da bli cirka 14 000 kroner dersom kredittselskapet krever fakturagebyr på omtrent 50 kroner. Dette er mye penger sett i forhold til hva gjelden var opprinnelig.

Gjeld20 000 kr
Renter 1. mnd
417 kr
Minimum nedbetaling
300 kr
Minimumsbeløp
717 kr (3,5% av saldo)

Lønner seg å betale litt mer

For de som blir avhengig av å betale ned gjelden i avdrag, er det om å gjøre å gjøre dette raskest mulig.

Om vi fortsetter med samme eksempel som ovenfor, vil du bruke kun 2 år på nedbetalingen dersom du øker beløpet fra 700 kroner til cirka 1 100 kroner per måned.

Ved å betale kun 400 kroner mer i måneden, vil totalkostnadene halveres, med en sluttsum på cirka 7 000 kroner.

Dette skjer når du ikke betaler noe som helst

Mislighold av gjeld vil som oftest føre til først en purring, deretter et inkassovarsel om regningen ikke blir betalt.

Dersom ingenting blir tilbakebetalt, vil dette etter hvert bli regnet som mislighold av gjelden. Gangen i en slik sak er det følgende:

 • Noen kredittselskap sender først en purring. Denne vil i så fall gi deg en frist på 14 dager til å betale det du skylder.
 • Kredittselskapet kan også velge å sende et inkassovarsel med en gang, i stedet for en purring. Varselet skal også ha en betalingsfrist på minimum 14 dager.
 • Deretter vil kredittselskapet (eller inkassoselskapet de bruker) sende en betalingsoppfordring. På dette tidspunktet er det vanligvis slik at de ikke lenger aksepterer minimumsbeløpet som betaling. Oppfordringen er på hele beløpet, og med frist på nye 14 dager.
 • Etter disse 14 dagene kan det bli iverksatt såkalte rettslige skritt. Det betyr at saken sendes til Namsmannen for innkreving.
 • Saken havner ikke i Forliksrådet først, med mindre du har saklige innsigelser mot kravet.

Med på veien her kommer det ytterligere kostnader på toppen av rentene som løper. Størrelsen på inkassokostnadene er avhengig av størrelsen på gjelden, og reguleres av inkassoforskriften.

Du bør vurdere å refinansiere hvis du har høy kredittgjeld som du ikke klarer betale tilbake noenlunde raskt. De fleste lån gir lavere renter enn det du får på kredittkort.

Betalingsanmerkning blir registrert

Kreditoren kan registrere en betalingsanmerkning på ditt navn 30 dager etter at rettslige skritt ble iverksatt. En anmerkning vil føre til at du får problemer med å ta opp lån. Du vil også kunne få avslag dersom du for eksempel prøver å skaffe deg mobilabonnement eller vil kjøpe noe på avbetaling.

Det er også enkelte selskap som kredittsjekker personer som søker om jobb hos de, og da vil en betalingsanmerkning kunne føre til avslag på jobbsøknaden.

Betalingsanmerkninger blir stående til hele gjelden gjøres opp. Anmerkninger skal riktignok slettes etter fire år, men en kreditor kan da enkelt be om at en ny anmerkning blir registrert, så lenge kravet fortsatt er gyldig.

Sperring av kort og oppsigelse av kontoavtale

Et sperret kredittkort betyr som regel at du enten ikke har betalt noe som helst på regingen, eller at kredittrammen er brukt opp.

De fleste banker og kredittselskap er ganske raske til å sperre kredittkort når forfallsdatoer ikke overholdes. Så lenge gjelden ikke anses som misligholdt, det vil si at inkasso er iverksatt, vil du få åpnet kortet igjen så snart regningen er betalt.

Er inkasso iverksatt vil de fleste kredittytere si opp kontoavtalen din. Det betyr at selv om du gjør opp gjelden på dette tidspunktet, vil du måtte søke på nytt om du fortsatt vil ha kredittkort. I slike tilfeller vil mange måtte regne med at kredittselskapet avslår søknaden.

Dette bør du gjøre

En refinansiering av kredittkortgjeld vil som oftest fører til lavere renter og en forutsigbar nedbetalingsplan.

I praksis er det kun en løsning på denne typen problemer, og det er å betale det du skylder. Ta kontakt med kredittyteren og forklar situasjonen. Viser du at du er betalingsvillig, vil du sannsynligvis få en avtale for tilbakebetaling som du kan leve med. Her er det viktig å overholde fristene dere blir enige om.

Dersom gjelden er så pass stor at du ikke klarer å betale tilbake raskt (noen få måneder), bør du vurdere å refinansiere den med et rimeligere lån. Husk at det blir vanskelig å få lån når rettslige skritt er iverksatt. Etter at en eventuell betalingsanmerkning er registrert (tidligst 30 dager etter rettslige skritt), er det bortimot umulig å få lån til refinansiering.

Kjenner du til hvordan rammen i kredittkortet ditt blir behandlet i Gjeldsregisteret? Sett deg inn i dette før du søker om større lån, for eksempel til bolig eller bil.

Oppsummering

 • Dersom du har et vanlig kredittkort kan du velge å betale et minimumsbeløp av regningen. Dette kan hjelpe i en periode med dårlig råd, men du pådrar deg samtidig økte rentekostnader. Denne kostnaden kan du redusere ved å betale tilbake så mye du kan på hver påfølgende månedlige regning.
 • Om du utelater helt å betale vil kredittyteren begynne å drive inn gjelden. Kreditoren vil etter hvert kunne gå til rettslige skritt for å få oppgjør, noe som også vanligvis betyr at det registreres en betalingsanmerkning. En anmerkning vil føre til at du får problemer med å ta opp lån, eller problemer med å skaffe deg tjenester som inneholder et kredittelement.
 • Det er viktig å ha dialog med kreditor dersom du får betalingsproblemer. De fleste kredittselskap og inkassoselskap er velvillige overfor personer som ønsker å gjøre opp for seg, selv om personen trenger lang tid på tilbakebetalingen. Vurder også å refinansiere gjelden dersom beløpet er høyt.
Meny