Hvem kan få kredittkort?

Her kan du lese en enkel innføring i hvordan kredittselskapene vurder søknaden din. Noen ganger er det kun små endringer som skal til for å få ja.

Minstekravenes betydning

De tre neste avsnittene tar for seg kredittselskapenes minstekrav. Disse kan du se på som den første runden med vurderinger du må igjennom når du søker. Oppfyller du ikke alle tre, vil du så godt som alltid få avslag.

Å oppfylle minstekravene er imidlertid ikke nok. Kredittselskapene innvilger og avslår søknader om kredittkort ut i fra en totalvurdering. Der vil en mer detaljert og grundig analyse være inkludert. Dette forklarer vi nærmere etter at vi har at for oss minstekravene.

#1. Krav til alder

Du må være myndig for å eie et kredittkort. Det finnes likevel ikke særlig mange alternativer for 18-åringer, med noen få hederlige unntak. De fleste opererer med et minstekrav til alder på 20 år.

Det høyeste kravet du kan støte på er 25 år, med mindre du leter lenge blant de omtrent 300 kortene som finnes på det norske markedet. Bank Norwegian VISA er blant kortene som har 18 år som laveste aldersgrense.

#2. Krav til inntekt

Er du selvstendig næringsdrivende kan det være vanskeligere å få et kredittkort.

Selv om mange kredittkortselskap ikke oppgir et spesifikt krav til inntekt, er utgangspunktet at inntektene bør være stabile.

Dette prinsippet gjør det noe vanskeligere for selvstendig næringsdrivende å få kredittkort. Fast ansettelse (med stabil månedlig utbetaling) kan være viktigere enn størrelsen på selve inntektene. Det er samtidig mulig å skaffe seg kreditt selv om du tjener lite, for eksempel om du er student.

Det avgjørende punktet er om du klarer å betjene gjelden du pådrar deg gjennom kortbruken.

Betalingsevnen din vil innvirke på hvor stor kredittramme du får.

#3. Krav til betalingshistorikk

Personer som har betalingsanmerkninger får automatisk avslag på søknader om kredittkort, lån, og andre kredittbaserte tjenester. Har du en slik anmerkning, må du kvitte deg med den før du søker.

Etter at gjelden er oppgjort, slettes betalingsanmerkningen relativt umiddelbart. Deretter vil søknaden din kunne få positivt utfall.

Det stilles også krav til at søkeren ikke har aktive inkassosaker, selv om dette ikke alltid fremkommer på kredittselskapenes nettsider.

#4. Kredittscorens betydning

Når kredittselskapet vurderer søknaden, er din såkalte kredittscore av avgjørende betydning.

Dette er noe kredittopplysningsbyråer regner ut, basert på faktorer som alder, inntekt, gjeld, ansettelsesforhold, betalingshistorikk, og annet.

Skalaen på scoren går hos de fleste byråer fra 1 til 100. Formålet er å forsøke å beregne hvor stor risiko det er for at søkeren misligholder et lån eller en kreditt.

Du kan sjekke din egen kredittscore hos DNB og Experian. Du må ha BankID for å kunne logge deg inn.

Slik vurderer de fleste kredittselskap scoren din:

  • Kredittscore under 10 poeng – Søknaden blir avslått.
  • Kredittscore mellom 10 og 20 poeng – Søknaden vurderes nærmere av en saksbehandler.
  • Kredittscore over 20 poeng – Søknaden blir som regel innvilget.

Den gjennomsnittlige kredittscoren for personer bosatt i Norge ligger like over 50 poeng.

Størrelsen på kredittgrensen

Du må ha god betalingsevne for å få den høyeste kredittgrensen.

Kredittvurderingen vil ikke bare bestemme om du får kortet eller ikke, men også din kredittgrense. Vi kan illustrere dette ved å se på kredittgrensen i et Morrow Bank MasterCard, der maksimum kreditt er satt til 100 000 kroner.

Tre forskjellige personer søker om å få dette kortet, og alle får ja. Samtlige tre har samme alder, og omtrent samme inntekt og arbeidsforhold. Imidlertid avviker de i forhold til hverandre på hvor mye gjeld de har, og på betalingshistorikken. Derfor har de ulike kredittscorer.

Resultatet kan bli slik:

  • Person A –  70 poeng – kredittgrensen settes til 100 000 kroner.
  • Person B –  40 poeng – kredittgrensen settes til 50 000 kroner.
  • Person C –  25 poeng – kredittgrensen settes til 5 000 kroner.

Summene i forhold til score er kun ment for å illustrere hvordan kredittselskapene vurderer dette.

Det vil også være forskjeller mellom selskapene på dette punktet, for eksempel at selskap A tilbyr deg en kredittgrense på 10 000, mens du får 20 000 i grense hos selskap B.

Kredittgrensen kan endres

Kredittgrensen du får tildelt er likevel ikke hugget i stein. Etter at du har eid kortet en stund, og vist deg som en sikker betaler, vil du kunne få høynet grensen. Endringer i økonomien, for eksempel på grunn av jobbskifte med lønnsøkning, vil også kunne gi positivt svar på en søknad om høyere kreditt.

Du kan vanligvis sende søknad om høyere kredittgrense gjennom nettbankløsningen til kredittselskapet. Der kan du også endre selv om du ønsker deg en lavere grense enn den du fikk opprinnelig.

Se vår oversikt over de beste kredittkort i Norge. Du kan sortere listen over kort etter for eksempel økonomiske betingelser, eller se kun kort med fordeler du ønsker deg.

Avslag på søknaden om kredittkort

Som du ser vil det kunne være mange ulike årsaker til at en søknad om kredittkort avslås. I noen tilfeller kan det hende at søkeren ville fått ja hos et annet selskap, fordi det som ble tungen på vektskålen, vektes en smule annerledes.

Vårt råd til de som absolutt vil ha kredittkort, men som fikk nei på søknaden, er å be om en begrunnelse for avslaget. Kanskje skal det kun små endringer til for å få ja.

Eksempler på avslag som kunne blitt annerledes:

  • Personen er 18 år, men søkte om kort fra et selskap der alderskravet er satt til 23 år.
  • Personens inntekt er lavere enn minstekravet til kredittselskapet, men ville gitt ja hos et selskap med lavere inntektskrav.
  • Personens nåværende inntekter er lave, men har akseptert et tilbud om fast jobb med snarlig tiltredelse.
  • Personen har kredittkort fra før, og dermed lavere låneevne, men er i ferd med å si opp det gamle kortet.
Meny