10 tips for deg som har fått inkasso

Å få et inkassokrav i postkassen er sjelden hyggelig, men det er en utfordring det finnes en vei ut av. Her gir vi deg ti gode råd om hvordan du bør forholde deg til et slikt krav.

#1. Er kravet i inkassosaken korrekt

Det første du bør gjøre er å sjekke om kravet faktisk stemmer. Er det riktig at det skal sendes til deg? Er kravet basert en vare eller tjeneste du har kjøpt, men ikke betalt for?

Ikke minst er det viktig å sjekke at det faktisk er riktig beløp.

Ofte hender det at et inkassokrav dukker opp etter at man har betalt en regning. Et brev kan bruke noen dager i posten. Samtidig kan det også ta litt tid før en betaling blir synlig på mottakers konto etter at du har betalt den i nettbanken.

Dersom du er usikker på om du har betalt, bør du logge deg inn i nettbanken din og sjekke det. Da ser du også betalingsdatoen din. Noter deg den, slik at du kan fortelle den til inkassobyrået.

#2. Kommer inkassokravet etter bestilling fra en mindreårig?

Dersom du har barn og unge i huset, bør du sjekke om inkassokravet stammer fra bestillinger de har gjort. Husk at barn under 18 år ikke har lov til å bestille varer, dersom det ikke er godkjent av en foresatt.

Du har derfor anledning til å klage på grunnlaget til et inkassokrav som er sendt som følge av en umyndig persons handling.

Der er imidlertid viktig å da være klar over at hvis det er tilfellet må du sende varen i retur, hvis du ikke allerede ha gjort det.

Husk også at dersom du har lagt inn dine betalingsdetaljer for eksempel i et spill eller abonnement på nett så kan det juridisk være vanskelig å bevise at det ikke var du som faktisk gjorde bestillingen, hvis tenåringen din har bestilt litt mer enn du var klar over.

Video som forklarer hva inkasso er

#3. Ta kontakt skriftlig hvis inkassokravet ikke stemmer

Dersom du mener at kravet du mottar allerede er betalt, bør du ta kontakt umiddelbart med inkassoselskapet. Du kan ringe deres kundeservice for å oppklare saken.

Imidlertid bør du også alltid sende en skriftlig henvendelse hvor du tydelig og enkelt beskriver det som har skjedd. Det er for å være sikker på at det er dokumentert dersom det blir en sak senere. Du bør også skrive ned navnet på personen du snakker med hos inkassoselskapet.

Dette er spesielt viktig dersom du mener at kravet ikke er rettmessig.

Hvis det oppstår en tvist mellom deg og inkassoselskapet og kreditor (den som mener du skylder penger), er det viktig at du kan dokumentere alt du har gjort for å oppklare saken.

Dersom dere ikke kommer til enighet vil saken kunne ende hos Forliksrådet. Da vil denne dokumentasjonen bidra til å belyse saken, i tillegg til at det gjør det enklere for deg å legge fram din side av saken på en ryddig og oversiktlig måte.

#4. Betal inkassokravet i tide

Dersom du er enig i kravet, eller dersom Forliksrådet dømmer deg til å betale kravet, må du betale det innen fristen som er oppgitt i inkassovarselet.

Dette er svært viktig. For hvis du ikke betaler et gyldig inkassovarsel vil det kunne påløpe flere avgifter. Kravet vil bli krevet inn i henhold til inkassoloven. Da vil du i verste fall bli trukket i lønn, eller verdier du har vil kunne bli tvangssolgt.

#5. Sjekk inkassogebyrene

Du bør sjekke alle beløpene i kravet, ikke bare hovedstolen som stammer fra ditt opprinnelige kjøp.

Påse at inkassogebyrene ikke overstiger det inkassobyråene har lov til å kreve i gebyrer. Dersom du mener det er urimelig høye gebyrer, kan du klare selskapet inn for Finansklagenemnda, avdeling for Inkasso. På deres nettsider kan du lese mer om inkasso og hvordan du går fram for å klage på et krav.

#6. Vis samarbeidsvilje og god tone

Det er viktig å vise samarbeidsvilje til alle parter involvert ved en inkassosak

Enten du er enig eller uenig i kravet så er det viktig å holde en god tone i både muntlig og skriftlig kommunikasjon. Det gjelder både i møte med inkassobyrå, kreditor og Forliksråd.

I slike situasjoner kan det være lett å bli frustrert. Imidlertid løser ikke det problemet. Hold fast ved saklige argumenter.

Dersom du ringer til inkassobyrået kan det være en god ide å skrive ned dine argumenter på forhånd. På den måten kan du være trygg på at du får fram det du ønsker. Samtidig hjelper det deg til å holde fokus dersom du kjenner at du blir frustrert.

Hvis du ikke kommer til enighet, eller får til en ønsket dialog, med inkassoselskapet, er det best å avslutte samtalen.

Når det er vanskelig å betale kravet du har mottatt bør du ta kontakt med inkassoselskapet og kreditor og fortelle det. Hvis du samtidig uttrykker vilje til å betale, er det stor sjanse for at dere sammen kommer fram til en betalingsordning som kan fungere for deg. Ved å være ærlig og vise betalingsvilje kan det føre til at du unngår ytterligere gebyrer, og i beste fall får lavere rente på nedbetalingen din.

Husk imidlertid på at jo raskere du blir kvitt inkassogjelden, jo rimeligere er det for deg.

#7. Vær godt forberedt når du møter i Forliksrådet

Dersom du og inkassobyrået ikke kommer til enighet havner saken hos Forliksrådet. Noen ganger er ikke det til å unngå, hvis du er trygg på at du har rett i at kravet, eller deler av kravet, er urettmessig.

Du bør imidlertid ikke la saken gå så langt dersom du vet at du kravet er rettmessig, men at du ikke klarer å betale. Da bør du, som nevnt, ta kontakt og avtale en nedbetalingsordning.

Dersom saken havner hos Forliksrådet, sørg for at du er godt forberedt og har all nødvendig dokumentasjon som støtter din sak.

Hvis du er uenig i kravet, eller deler av kravet, bør du forberede deg godt til møtet i Forliksrådet. Det vil si å gå gjennom all dokumentasjon du har om saken. Du må kunne legge saken fram tydelig og klart, helst i kronologisk rekkefølge.

Forklar tydelig hva du er uenig i, og hvorfor.

Husk at de som skal vurdere det du sier ikke vet alt det du vet. Få derfor fram alle detaljer, og ikke gå ut ifra at noe er forstått hvis ikke du har forklart det. Ingen vet hva du tenker, men alle hører hva du sier.

Uansett hva som er bakgrunnen for at saken din havner i Forliksrådet, så møt for all del opp. Bare på den måten kan du legge frem din sak best, og imøtegå motpartens argumenter.

I verste fall kan du, dersom du ikke møter opp, bli idømt en uteblivelsesdom og risikere å bli dømt til å betale hele inkassobeløpet og ekstra utgifter som alle rettsgebyrer.

#8. Ikke la kravet bli liggende

Når du mottar et inkassokrav så er det en alarmklokke. Det betyr at du bør gjøre noe umiddelbart. Følg rådene over, enten du er enig i kravet eller ikke.

Men ikke la kravet bli liggende! Det hjelper lite å overse problemet.

Når inkassokrav blir liggende kan det være av ren forglemmelse. Som regel er det imidlertid på grunn av enten betalingsproblemer eller uenighet om kravet.

Begge deler er ubehagelig. Da er det viktig å se framover, for saken kommer en dag til å forsvinne, men ikke før du reagerer.

Ikke la kravet bli liggende i skuffen. Et inkassokrav er en alarmklokke. Gå gjennom alle trinnene ovenfor.

#9. Betal inkassokravet så raskt som mulig

Et legitimt inkassokrav bør betales så fort som mulig. Gebyrer som legges til kan føre til at det opprinnelige beløpet vokser raskt.

Har du problemer med å betale regningen, bør du derfor vurdere om du for eksempel har noe av verdi som du kan selge for å skaffe midler til veie.

#10. Unngå fremtidige krav

Det beste rådet å ta med seg videre fra en inkassosak er å sørge for å holde orden i privatøkonomien fremover. Følg med på regningene, og gjør så godt du kan for å betale dem i  tide.

Oppsummering

  1. Har du mottatt et inkassokrav, er det flere ting du bør gjøre. Undersøk om kravet stemmer. Et inkassokrav kan dukke opp etter at en regning er betalt. Sjekk dette i nettbanken din. Inkassokrav kan også stamme fra bestillinger gjort av barn under 18 år. Ved slike tilfeller kan du klage på kravet.
  2. Stemmer ikke kravet, må du kontakte inkassoselskapet. Vis samarbeidsvilje og dokumenter all kommunikasjon. Denne dokumentasjonen kan komme til nytte hvis saken havner i Forliksrådet.  
  3. Er du enig i kravet, må du betale før forfall for å unngå flere avgifter og i verste fall lønnstrekk og/eller tvangssalg av bolig.
  4. Du kan unngå inkassokrav ved å sørge for å betale alle regninger i tide.
Meny