Guide til kredittramme på kredittkort

De aller fleste brukere av kredittkort har ikke behov for en spesielt høy kredittramme. Likevel er rammen du får tildelt ikke alltid optimal, og det kan være situasjoner som gjør at en økning eller reduksjon er påkrevd.

Her får du vite alt du trenger om hvor stor kredittramme du får når du mottar et nytt kredittkort, hvordan rammen kan endres, samt noen nyttige tips om bruk og valg av kort.

Hvilken kredittramme får du?

De fleste kredittkort har en øvre kredittramme, mens et fåtall kort har såkalt ubegrenset kreditt. Den øvre rammen er da som regel et sted mellom 50 000 og 150 000 kroner, alt ettersom hvilket kredittkortselskap det er snakk om. Dette betyr imidlertid ikke at du automatisk får høyeste ramme når du skaffer deg det aktuelle kortet.

Utstederen vil kredittvurdere deg når du søker, og bestemmer da samtidig hvor mye kreditt du får. Er for eksempel den øverste rammen 100 000 kroner, vil en student kanskje få 10 000 i kreditt, mens en høytlønnet person med god betalingshistorikk får 60 000 i kreditt. Dette er grenser som du kan få endret senere.

Lenger ned i artikkelen tar vi for oss hvordan du selv reduserer kredittrammen, og hvordan du kan søke om å få den forhøyet.

Tre kredittkort med ulike kredittrammer

Re:member MasterCard

 • Kredittkort med solid fordelsprogram.
  Maksimal kredittramme i Re:member MasterCard er 150 000 kroner.

  Anvendelig kredittkort med høy kredittramme, mange faste rabatter, gratis reiseforsikring og andre fordeler.

 • Effektive renter – 21,82%.
 • Rentefri kreditt – 45 dager.
 • Kredittramme – 150 000 kroner.

Bank Norwegian VISA

 • Kredittkort fra Norwegian med flybonus.
  Norwegian har et bra reisekort med 100 000 kroner som høyeste kredittramme.

  Anses som et av de beste reisekortene i Norge, og gir cashpoints når du kjøper flybilletter hos Norwegian (kan konverteres til gratis flyreiser, oppgradering, med mer). Kortet har gratis reiseforsikring og ingen gebyr for kontantuttak i utlandet.

 • Effektive renter – 23,10%.
 • Rentefri kreditt – 45 dager.
 • Kredittramme – 150 000 kroner

365 MasterCard

 • Cashback og rimeligere bensin fra 365-Privat.
  365 MasterCard er et meget godt drivstoffkort med inntil 50 000 kroner i kredittramme.

  Et meget bra bensinkort som gir både faste rabatter (Esso) og cashback når du tanker eller handler på bensinstasjoner. Kortet er også tilknyttet rabattprogrammet til Danske Bank.

 • Effektive renter – 25,53%.
 • Rentefri kreditt – 45 dager.
 • Kredittramme – 50 000 kroner.

Slik beregnes gjenstående kreditt

La oss si at du har 25 000 kroner i tilgjengelig kreditt. I januar kjøper du en reise for 10 000 kroner, og betaler med kredittkortet. Det gjenstår da 15 000 kroner av kreditten. Resten av måneden bruker du ikke kortet, og fakturaen du mottar i februar er dermed på de 10 000 kronene du brukte.

Dersom du betaler tilbake hele summen har du igjen 25 000 kroner i kreditt fra den dagen innbetalingen er registrert hos kredittyteren. Betaler du tilbake mindre vil tilgjengelig kreditt ha tilsvarende reduksjon.

Du unngår alle renter på kredittkort ved å unngå kontantbruk, samt alltid betale tilbake hele den utestående saldoen innen forfall.

Kredittkort uten kredittgrense

Ubegrenset kreditt er noe de aller færreste trenger. Disse kortene er ofte dyre å eie, og bør unngås dersom du ikke er disiplinert med forbruket.

De kortene som er allment tilgjengelige her til lands, og som har ubegrenset kreditt, er egentlig såkalte betalingskort.

Typiske eksempler er et par av kortene som utstedes av SAS i samarbeid med American Express. Betalingskort betyr at all brukt kreditt må gjøres opp ved neste forfall. Du kan med andre ord ikke dele opp regningen i flere avdrag, slik du kan det med vanlige kredittkort.

Fordelene med betalingskortene er at det ikke beregnes renter, selv på uttak, frem til forfall av neste regning.

Ulempen er at gebyrene er ofte høye, de har ofte høy årsavgift, og risikoen for å sette seg i høy gjeld er stor. Og, dersom du ikke betaler all benyttet kreditt tilbake innen forfall, er veien kort til inkassosaker.

Be om redusert kredittramme

Du kan enkelt redusere kredittrammen din om du ønsker det. Dette gjøres i nettbankløsningen, og vil vanligvis ha omtrent umiddelbar effekt. Det er ingen søknadsprosess involvert, og det kreves ingen godkjennelse fra kortselskapet.

Merk deg at du kan vanligvis oppjustere kredittrammen igjen senere, men ikke til en høyere ramme enn det du hadde.

Søke om økt kredittramme

For å få en økt kredittramme må du alltid søke. Dette gjøres også i nettbankløsningen, på samme sted som du selv kan redusere rammen. Hos de fleste kortselskap må du først vise at du er en sikker betaler. Det typiske er at du må ha hatt kortet i 6 måneder før du kan få den forhøyet.

Husk at i noen tilfeller kan det ta noen dager å behandle søknaden. Du bør søke minst en uke i forveien, dersom du for eksempel skal på ferie, og ønsker deg økt kreditt før reisen.

Høyere kredittramme betyr ny kredittvurdering

At banker og kredittselskap foretar en kredittvurdering er til din egen fordel. Risikoen for å påta deg for mye gjeld blir lavere, og ofte vurderer de profesjonelle dette bedre enn oss vanlige forbrukere.

En bank eller et kredittselskap er pålagt å foreta en ny kredittvurdering før kredittrammen kan økes. Her vil blant annet gjeldsgraden din bli vurdert på nytt, slik at du ikke får en samlet gjeld på over fem ganger inntektene. Det vil også bli sett på betalingsevnen din på nytt, samt betalingshistorikken din i hos selskapet du fikk kredittkortet fra. Har du for eksempel vært treg med å betale fakturaen for kredittkortbruken, vil dette kunne føre til et nei på søknaden.

Det lønner seg å ha god betalingshistorikk. Kredittscoren din blir da bedre, noe som vil gjøre det enklere å få finansiering med lavere renter senere.

Reservasjon mot kredittøkning

Noen kredittselskap øker kredittrammen til kundene sine dersom de mener det er forsvarlig, eller de mener kunden ser ut til å ha behov for det. Dette er ikke alltid en god policy, og kan i enkelte tilfeller føre til at folk pådrar seg høy kredittkortgjeld. I tillegg er det en viss risiko forbundet med det å ha høy kredittramme. Dersom kortet stjeles og misbrukes vil summen kunne bli høy. Om det da viser seg at du har oppbevart kortet uforsvarlig, kan du bli sittende med ansvaret for tapet.

Hos de selskapene som øker kredittrammen på eget initiativ, vil det alltid være en mulighet til å reservere seg mot dette. Som regel finner du en boks som skal hakes av, på samme side som der du kan søke om økt kreditt.

Hva sier Finansavtaleloven?

I henhold til Finansavtaleloven har ikke kredittselskap anledning til å øke kredittrammen uten ditt samtykke. Når kredittselskapet gjør dette, betyr det sannsynligvis at du aksepterte en potensiell økning da du signerte på kredittavtalen.

Dette bør du være oppmerksom på når du eventuelt skaffer deg nytt kredittkort, og ikke ønsker å få økt kreditten underveis. Logg deg i så fall inn på nettbankløsningen og reserver deg mot oppjusteringer.

Viktig om kredittrammen

Den samlede kreditten du har i alle kredittkortene dine vil komme til fratrekk på summen du kan få på for eksempel et boliglån.

Alle usikrede lån og kreditter blir i dag registrerte i det nye gjeldsregisteret (opprette sommeren 2019). Den kredittrammen du har i kortet ditt, eller den samlede rammen dersom du har fra flere kort, kan bli regnet som gjeld, selv om du ikke har brukt all tilgjengelig kreditt.

Dersom du skal søke om lån i en annen sammenheng, vil dermed total kredittramme kunne komme til fratrekk på hvor stort lån du kan få tildelt. Dette fordi myndighetenes retningslinjer tilsier at en bank ikke skal yte lån som gjør at gjelden din overstiger fem ganger inntektene dine.

I mange tilfeller vil det derfor være nødvendig å enten kvitte seg med ett eller flere kort, eller redusere kredittrammene tilstrekkelig. I så tilfelle bør du ta kontakt med det aktuelle kredittselskapet, slik at den reelle kredittrammen din stemmer overens med det som blir meldt inn til gjeldsregisteret.

NB! Eier du kun ett kredittkort, og kredittrammen er på maksimalt 25 000 kroner, blir dette ikke tatt med i beregning av gjeldsgraden din.

Velge riktig kredittkort

I de fleste tilfeller vil kredittrammen være tilstrekkelig, og størrelsen på den maksimale rammen bør normalt ikke være det som får deg til å velge et kort fremfor et annet. Det er mer hensiktsmessig å i stedet fokusere på hvilke fordeler kortet gir deg, og hva de økonomiske betingelsene er.

Her er noen tips til hva du bør tenke på:

 • Kommer du til å betale renter for kjøp av varer og tjenester? Du slipper alle renter for kjøp av varer og tjenester, men bare dersom du gjør opp hele kreditten innen forfall. Velg et kort med lav rente dersom du vet du kommer til å pådra deg rentekostnader.
 • Skal du ta ut kontanter med kortet? All kontantbruk (også betaling på Posten, regningsbetaling, og overførsler til konto) blir renteberegnet fra første dag av. Velg et kort med lave renter, og ingen eller lavest mulig gebyr for uttak.
 • Skal du handle kapitalvarer med kortet? Velg et kort som gir faste rabatter og/eller cashback i produktkategorier som du vet du vil bruke penger på.
 • Bruker du mye drivstoff? Velg et kort som gir deg faste rabatter og/eller cashback når du kjøper bensin eller diesel, og andre varer du handler ofte på bensinstasjoner.
 • Trenger du et reisekort? Kredittkort er det sikreste og beste betalingsmiddelet i mange sammenhenger, og spesielt på reise. Velg et kort som gir gratis reiseforsikring, og eventuelt andre forsikringer du vet du trenger. Velg også et kort med lavest mulig valutapåslag (1,75% er normalt).

Oppsummering

 • De fleste norske kredittkort har en øvre kredittramme på mellom 50 000 og 150 000 kroner. Rammen du får tildelt når du først får kortet er som regel lavere. Den blir fastsatt i forhold til blant annet betalingsevne og gjeldsgrad.
 • Du kan enkelt redusere kredittrammen selv om du ønsker. Vil du ha høyere kredittramme må du søke om dette, og du vil da bli kredittvurdert på nytt.
 • Din samlede kredittramme påvirker låneevnen din. Dette er viktig å være klar over, spesielt for de som skal søke om større lån (boliglån).
 • De fleste har mer enn nok tilgjengelig kreditt, og bør heller fokusere på fordelene kortet gir, samt kortets økonomiske betingelser, når de skal velge nytt.
Meny