Så dyrt er det å kjøpe på avbetaling

I nettbutikker, hos flyselskap og mange andre steder blir vi som kunder lokket med «kjøp nå, betal senere». Har man ikke nok penger på konto, kan det være fristende å gå for en slik løsning. Men er det egentlig smart? I denne artikkelen forklarer vi deg hvor dyrt det egentlig er å kjøpe på avbetaling.

Hva er avbetaling?

De fleste nettbutikker tilbyr avbetaling. Begrepene avbetaling og delbetaling brukes ofte om hverandre og betyr det samme.

Når du velger å kjøpe på avbetaling, kan du enten utsette betalingen i en gitt periode, eller dele opp beløpet i flere deler over en lengre periode. Ofte er det et eksternt selskap som tar seg av avbetalingsordningen. Klarna, Qliro og Riverty/AfterPay er eksempler på slike selskap.

Gebyrer og renter

Ofte blir avbetalingsløsninger markedsført som helt gratis, og det kan de også være om du betaler kravene innen forfallsdatoen, før den rentefrie perioden er over. Etter dette vil det påløpe gebyrer og renter. Den effektive renten på avbetalingslån er høy. Derfor vil det kunne bli dyrt for deg om du ikke betaler i tide.

Betaling av krav

Hvis du deler opp kravet i flere innbetalinger, vil nedbetalingsperioden løpe over alt fra tre måneder til tre år. Det totale beløpet vokser kraftig på grunn av renter og andre skjulte kostnader, og avhenger av hvor lang nedbetalingstid du har.

Dette bør du tenke på når du kjøper på avbetaling

Det er flere ting du bør tenke på før du kjøper på avbetaling. Vi anbefaler deg å undersøke avtalevilkårene, som renter og gebyrer, og å vurdere om du egentlig har behov for å bruke en slik løsning.

#1. Undersøk avtalevilkårene

Før du inngår en avtale om avbetaling, bør du undersøke avtalevilkårene, både rentesats og eventuelle gebyrer. Selv om butikken du handler i, kaller det rentefri avbetaling, betyr det ikke at det er gratis.

Det er flere ting du bør tenke på før du inngår en avtale om avbetaling. Blant annet bør du undersøke satsen på den effektive renten.

Renter

Når du inngår en avtale om avbetaling, anbefaler vi deg å undersøke rentesatsen. Det skilles mellom nominell og effektiv rente. Nominell rente viser kun til rentesatsen på selve lånet, og ofte kan det være denne som markedsføres sterkest av selskapet.

Da er det viktig at du tar deg tid til å lete til du finner den effektive renten. Det er den som forteller deg hva avbetalingsløsningen egentlig vil koste deg. Den effektive renten inkluderer både den nominelle renten og gebyrer, som etableringsgebyr og termingebyr.

Gebyrer

Etableringsgebyr: Hos Klarna, en avbetalingstjeneste som mange nettbutikker bruker, må du opprette en konto for å bruke avbetalingstjenesten. Dette innebærer ikke et etableringsgebyr, men hos mange av butikkene må du likevel betale et tilsvarende gebyr når du handler på avbetaling.

Andre avbetalingstjenester kan ha etableringsgebyr. For eksempel tar Qliro kr 295,-.  Etableringsgebyret hos ulike selskaper ligger ofte mellom 50- 300 kroner om du skal betale ned kravet over tre år.

Avbetalingsgebyr: Administrasjonsgebyret skal dekke selskapets kostnader knyttet til å administrere betalingene dine. Har du en avtale hos Klarna, må du ut med 45 kroner hver måned i administrasjonsgebyr.

Hvis du har en avtale om delbetaling over tre år, utgjør det hele kr. 1620,- hos Klarna. Da sier det seg selv at det lønner seg å betale hele beløpet ved kjøp.

#2. Vurder behovet nøye

Selv om det kan være fristende å kjøpe på avbetaling, bør du tenke deg nøye om. Legg gjerne en plan for nedbetalingen, slik at du slipper unødige kostnader ved for sen innbetaling.

Før du inngår en avbetalingsavtale, bør du vurdere om du egentlig har behov for varen eller tjenesten. Kanskje kan du klare deg uten varen fram til du får nok penger på kontoen, eller kanskje finnes det en annen, mer lønnsom løsning?

#3. Legg en plan for nedbetaling

Husk at pengene må tilbakebetales, selv om beløpet deles opp. Jo raskere du innfrir kravet, jo mindre blir den totale kostnaden.

Hvis du blir for sen til å betale innen fristen, vil det påløpe flere gebyrer og mer i renter. Derfor bør du sørge for å legge en plan for nedbetalingen, slik at du har penger nok til å betjene kravet i tide.

#4. Undersøk andre betalingsalternativer

Det finnes andre løsninger enn avbetaling. Kredittkort, refinansiering og forbrukslån kan alle være bedre alternativer, fordi renten er lavere enn ved avbetaling. Undersøk gjerne dette før du inngår en avbetalingsavtale.

Å betale på avbetaling vil kunne koste deg mer enn nødvendig. Små beløp kan raskt vokse seg store. Vi råder deg til å undersøke andre muligheter for å betale for varen eller tjenesten.

Nedenfor finner du noen alternativer til avbetaling.

Refinansier gjelden: Har du flere smålån og utestående kreditt, kan en løsning være å refinansiere gjelden. Da samler du alle smålån i ett, og slipper å betale gebyrer og renter på flere lån. Renten på refinansieringslån er ofte lavere enn på andre forbrukslån.

Forbrukslån: Forbrukslån har, i likhet med avbetalingslån, høye rentesatser. Likevel kan dette lønne seg i stedet for å inngå en avtale om avbetaling. Vi anbefaler deg å undersøke rentene på forbrukslån.

Kredittkort: Et annet, godt alternativ, kan være å bruke kredittkort. Ved å betale med kredittkort, kan du lettere holde oversikt over alle beløp som går ut av kontoen din. Du slipper å forholde deg til flere avbetalingsløsninger, apper og nettsider. Hvis du passer på å betale innen fristen, vil du slippe unna rentekostnader.

Ulike kredittkort har ulik lengde på den rentefrie perioden. Det finnes kredittkort som har inntil 50 dager betalingsutsettelse. Ved å velge et slikt kort, får du lengre tid på å betale ned gjelden. Slik kan du lettere sette av penger til nedbetaling, og det er et godt alternativ til avbetalingstjenester.

Lesetips: Se vår forside for de beste kredittkortene.

Priseksempel avbetaling

Riverty/Afterpay: Månedsavgift på 45 kroner, årlig rente: 19,50% av beløpet. Handler du for 5000 kroner, og betaler over ni måneder, vil effektiv rente bli på 45,09%. Over seks måneder blir den effektive renten på 37,45%.

Qliro: Administrasjonsgebyr på 45 kroner. Kjøper du for 5000 kroner og betaler ned over ett år, kommer den effektive renten på 33,84 %. Totalbeløpet blir da kr. 5835,-.

Walley: Effektiv rente ved kreditt på 5000 kroner som nedbetales på 12 måneder: 48,9%.

Konklusjon: Her blir det tydelig at det å handle på avbetaling kan være svært kostbart. Hos Walley vil en vare til 5 000 koste deg nesten 7 500 kroner om du betaler ned over ett år.

Fordeler med å kjøpe på avbetaling

#1. Det er enkelt: Å utføre kjøp på avbetaling er enkelt. Du fyller inn personlige opplysninger på butikkens nettside, eller blir henvist videre til det eksterne selskapet. Selskapet vil så utføre en enkel kredittsjekk, men dette går raskt.

#2. Gunstig om mangler penger: Har kjøleskapet gått i stykker, trenger du et nytt kjøleskap umiddelbart. Da kan det være fristende å kjøpe det på avbetaling. I slike tilfeller kan det være en god løsning, fordi du får kjøpt kjøleskapet med én gang, uten nødvendigvis å ha penger nok på konto.

Fordelene med avbetaling er at det er enkelt, og det kan være gunstig om du mangler penger til reparasjoner og ting som må kjøpes inn umiddelbart.

Ulemper med å kjøpe på avbetaling

#1. Høy totalkostnad: Den totale kostnaden kan bli svært høy på grunn av den høye effektive renten. Selv på avbetalingsløsninger uten rentekostnader kan det påløpe gebyrer. Du vil i slike tilfeller ende opp med å betale mer for varen, enn om du hadde betalt den med en gang.

#2. Vanskelig å holde oversikt: Hvis du velger lang nedbetalingstid, kan det være krevende å følge med på innbetalingsdatoer, og å sørge for at hele kravet blir betalt før forfall.

Oppsummering

  1. Å kjøpe på avbetaling kan være fristende. Men høye rentesatser og gebyrer kan medføre at du må betale mye mer for varen enn den opprinnelig kostet.
  2. Før du inngår en avtale om avbetaling, bør du undersøke avtalevilkårene, både rentesatser og gebyrer. Husk at det er den effektive renten du må undersøke.
  3. Selv om nettbutikken reklamerer med at du kan få avbetaling helt gratis, betyr ikke det nødvendigvis at det stemmer. Gebyrer, som etableringsgebyr og termingebyr, kan likevel legges til beløpet.
Meny