Gratis bruk av kredittkort

Det er fullt mulig å ikke bare unngå utgifter, men også spare penger med et kredittkort. Det hele beror på hvordan du bruker kortet, og hvilket kort det er snakk om. Her får du forklaringen og oppskriften.

Hvordan tjener kredittkortselskapene penger?

Det er i all hovedsak to områder der kredittselskapene tjener penger.

 • Transaksjonsavgift som salgsstedet betaler til kortselskapet.
 • Renter og gebyrer fra kredittkortets eier.

Pengene de tjener på ditt kredittkortbruk kan du i stor grad unngå, noe vi ser på lenger ned i artikkelen.

#1. Transaksjonsavgifter

Kredittkortutstedere (som oftest din bank) tjener mellom 1-3% av totalsummen for hver transaksjon.

Selv om du bruker kredittkortet smart, og unngår alle renter og gebyrer, tjener banken som har utstedt kredittkortet på ditt bruk.

Drar du for eksempel kortet for å leie en bil når du er på ferie, vil banken som har utstedt kortet tjene mellom 1% og 3% av summen du betalte. Denne transaksjonsavgiften må leiebilfirmaet betale til din bank, for å få lov til å tilby betalingsløsningen.

Antallet transaksjoner er enormt høyt, og totalt sett vil dermed kreditkortutsteder ha store deler av inntektene sine herfra.

#2. Renter og gebyrer

Inntektene fra gebyrer er for det meste tilknyttet ekstratjenester som korteierne selv ber om.

Gebyrene er også på lave summer, og dekker nok ikke mer enn de administrative kostnadene for ekstratjenestene. Et vanlig eksempel er årsgebyret som kreves av noen kredittkortutstedere.

Deler av renteinntektene vil også gå til å dekke kortselskapets utgifter og risiko de får ved å låne ut pengene. Prosentsatsene er imidlertid så høye at gevinsten de sitter igjen med på rentene blir betydelig. De tjener imidlertid kun på dette dersom du faktisk pådrar deg rentebærende gjeld. Det kan du enkelt unngå.

Slik unngår du rentene

Rentefritaket gjør det mulig å bruke kredittkort kostnadsfritt.

De fleste norske kredittkort har en rentefri periode for kjøp av varer og tjenester.

Den kreditten du benytter deg av, for eksempel i juni, faktureres i begynnelsen av den påfølgende måneden. Forfallsdatoen blir da enten den 15., eller den 20. juli (varierer i forhold til kortselskap).

Dersom alle transaksjoner gjelder kjøp av varer og tjenester, og du betaler hele den brukte kreditten innen forfall, får du rentefritak.

Dette er det kredittselskapene mener når de reklamerer med rentefritak i inntil 45 eller 50 dager. Antallet dager beregnes fra (i vårt eksempel) 1. juni, og frem til forfallsdatoen.

Kontantuttak medfører alltid rentekostnader

Den rentefrie perioden gjelder ikke dersom du bruker kortet til kontantuttak. Her må du ha klart for deg hva som menes med kontanter:

 • Uttak fra en minibank, eller i skranke.
 • Betaling på Posten.
 • Betaling på Post-i-Butikk.
 • Overførsler av kontanter fra kredittkortet til konto.
 • Betaling av regninger med kredittkortet.

Alle slike transaksjoner blir renteberegnet fra og med den dagen transaksjonen fant sted. Rentene vil da løpe helt til kreditten er tilbakebetalt.

Er summen høy, og du bruker langt tid på tilbakebetalingen, blir kostnadene dine også høye. Det samme gjelder hvis du tar ut pengene i nettbanken, etter å ha fått innvilget et kredittkort på dagen.

De effektive rentene på de billigste kortene er like under 20%, mens de selskapene med høyeste rente har tilsvarende rentesatser på over 35%.

Se oversikt på forsiden over alle kredittkortene vi har testet. Du kan sortere listen i forhold til både økonomiske faktorer og hvilke fordeler du vil ha med.

Velg kredittkort uten årsavgift

En eventuell årsavgift kan også bli en god og sikker inntektskilde for et kortselskap.

I Norge har imidlertid den skarpe konkurransen mellom selskapene gjort at de aller fleste ikke krever årsavgift.

Betal hele regningen ved forfall

Betal alltid hele beløpet når kredittkortfakturaen kommer. Dersom du kun betaler en liten del må du betale renter på hele beløpet.

Betaler du kun deler av utestående saldo, vil du miste hele rentefritaket, selv om ingen transaksjoner gjaldt kontantuttak.

Dette kan vi illustrere ved å beskrive to ulike scenarier. La oss si at leier en bil for 10 000 kroner i juni.

 • Hele regningen betales innen forfall 15. eller 20. juli = ingen rentekostnader.
 • Halve regningen betales innen forfall – du må betale renter for 10 000 (hele beløpet) frem til forfall, deretter betaler du renter for 5 000 frem til også denne delen er oppgjort.

Delbetaling reduserer riktignok kostnadene etter forfall, men du taper uansett hele rentefritaket.

Spar penger med rett kredittkort

Bruker du kortet slik at du unngår rentene, kan du faktisk spare penger på å eie det. Det kan spare deg for penger, både som privatperson og når det brukes i en bedrift.

Så godt som samtlige kort vi anbefaler har et fordelsprogram som gir deg forskjellige unike rabatter, penger tilbake på enkelte kjøp (cashback), eller gratis forsikringsordninger.

Huskeliste for smart bruk av kredittkort

Oppsummert ser vi at kredittkortet blir gratis så lenge du velger rett kort, og dernest bruker det smart. Her er en huskeliste:

 • Velg kort uten årsavgift.
 • Bruk kortet kun til kjøp av varer og tjenester.
 • Unngå alle former for kontantuttak.
 • Betal alltid fakturaen innen forfall.
 • Unngå delbetaling og betalingsutsettelse.
 • Velg kort med rabatter i forhold til ditt forbruksmønster.
 • Utnytt rabattene og cashback-ordningene.

Les også: Kredittkort eller forbrukslån?

Oppsummering

 1. Kontantuttak med kredittkort kan medføre unødige kostnader. Den rentefrie perioden faller bort, og derfor vil rentene løpe fra uttakstidspunktet. Merk deg at dette også gjelder overføring fra kredittkortet.
 2. Mange kort har også uttaksgebyr på både fastpris og en prosentandel av beløpet. For eksempel tar Re:member kredittkort 35 kroner + 1% i uttaksgebyr.
 3. For å unngå å betale mye i uttaksgebyr, råder vi deg til å undersøke rentesatser og gebyrer som medfølger ditt kredittkort, både for bruk i Norge og i utlandet. 
 4. Sammenlign gjerne flere kredittkort for å finne det beste kortet for deg.
Meny