Informasjon om renter på kredittkort

Et kredittkort er først og fremst et svært trygt betalingsmiddel. Kreditten du bruker kan bli helt rentefri, så lenge du vet hva du gjør. Kortbruken kan også bli dyr dersom du har rentebærende gjeld over lang tid. Her er alt du må vite om hvordan du holder kostnadene nede.

Rentefri periode på alle norske kredittkort

Alle kredittkort utstedt i Norge har en rentefri periode. Denne gjelder i måneden som er den såkalte fakturaperioden (januar, februar, og så videre), pluss dagene frem til forfall på fakturaen for den aktuelle måneden.

Anbefalt artikkel: Den rentefrie perioden på kredittkortet

Du har sikkert lagt merke til at nesten alle kort reklamerer med enten 45 eller 50 dagers rentefritak. Det betyr rett og slett at selskapet som tilbyr 45 dager har forfallsdato satt til den 15. i hver måned. Selskap som tilbyr inntil 50 dager, har forfallsdato den 20.

Det fåtallet av selskap som tilbyr lengre rentefri periode har dermed forfallsdato lengre ut i måneden.

Det reelle antallet dager rentefritak kommer an på når transaksjonen fant sted. La oss si at kortet ditt gir inntil 50 dager rentefritak.

Antallet dager med rentefri kreditt blir da slik:

 • Kjøp foretatt 1. januar – du får rentefri kreditt i 50 dager fordi det er 50 dager igjen til forfallsdatoen den 20. februar.
 • Kjøp foretatt 20. januar – du får rentefri kreditt i 30 dager.
 • Kjøp foretatt 31. januar – du får rentefri kreditt i 20 dager.

Hvis du vet at du kommer til å pådra deg renter for varekjøpene dine bør du velge et av de billigste kortene.

Gjelder ikke kontantuttak

Den rentefrie perioden gjelder for alle transaksjoner der kortet brukes til å betale for en vare eller en tjeneste. Det innbefatter alt fra å fylle på tanken på bilen, kjøpe flybilletter, betale restaurantregninger, eller shopping av klær.

Det spiller ingen rolle om kjøpet er i en fysisk butikk, foretas på nett, eller foretas i utlandet. I utlandet vil du kanskje måtte betale en avgift i butikken du handler hos (spør før du betaler), samt du må betale et såkalt valutapåslag. Valutapåslaget er et vekslingsgebyr, og ligger normalt på 1,75%. Rentefritaket gjelder imidlertid ikke for kontantuttak.

Som kontantuttak regnes følgende:

 • Uttak av penger i minibank.
 • Uttak av penger over skranke.
 • Betaling på Posten, og på Post-i-Butikk.
 • Regningsbetaling med kredittkortet.
 • Overførsler av penger fra kredittkortet til din egen konto.

Gjelder transaksjonen en av disse situasjonene, vil det bli beregnet renter fra og med transaksjonsdatoen.

Du kan miste rentefritaket

Du slipper rentene så lenge du betaler hele kreditten innen forfallsdatoen. I praksis er dette er rentefritt lån.

I de fleste kort gjelder rentefritaket bare dersom du betaler tilbake hele kreditten innen forfall.

Betaler du kun deler av kreditten, vil hele beløpet bli renteberegnet, og du mister dermed rentefritaket. Sett deg inn i hvilke  retningslinjer som gjelder hos det kortselskapet du valgte.

Vi kan illustrere dette med et praktisk eksempel:

 • Du kjøper sykkel til 10 000 kroner i mai.
 • Faktura for mai blir tilsendt cirka 1 april.
 • Forfallsdato er da 15. eller 20. april (avhengig av kortselskapet).

Ingen rentekostnader

 • Du betaler hele kreditten på 10 000 kroner innen forfall.
 • Du slipper derfor renter, og har i praksis kjøpt sykkel med et rentefritt lån.

Rentekostnader påløper

 • Du delbetaler 5 000 kroner innen forfall (hvilket som helst beløp som er lavere enn hele kreditten du brukte).
 • Du må betale renter for hele beløpet på 10 000 kroner, beregnet fra transaksjonsdatoen.
 • Etter delbetalingen vil det påløpe renter på de resterende 5 000 kronene inntil også denne delen er oppgjort.

Vær forsiktig med å bruke kredittkort som en lånemulighet. Det fornuftige er å ikke bruke mer av kreditten enn det du vet du kan gjøre opp innen forfall.

Rentene er blant de høyeste

Et kredittkort kombinerer det å være et meget godt og sikkert betalingsmiddel, med mulighetene til å låne penger til all slags forbruk. Sammenlignet med andre finansieringsløsninger er imidlertid rentene på dette lånet blant de høyeste.

 • Boliglån – nominelle renter fra 2,5% til 4,0%.
 • Billån – nominelle renter fra 3,5% til 6,0%.
 • Forbrukslån – nominelle renter fra 5,5% til 20,0%.
 • Mikrolån – nominelle renter kan bli på flere hundre prosent.
 • Kredittkort – nominelle renter fra 15% til 35%.

Av alle låne- og kredittprodukter, er det stort sett bare mikrolånene som har høyere renter enn kredittkortene. Du kan finne kort med lavere renter enn de dyreste forbrukslånene også, men dette gjelder kun noen få kort.

Forskjellen på de nominelle rentene og de effektive, er veldig avhengig av kortet du eier, og hvordan du bruker det.

Forskjellen på effektive og nominelle renter

Vi finner de effektive rentene ved å legge til en eventuell årsavgift, samt alle gebyrer på de nominelle rentene. Deretter beregner man hva dette vil si i prosenter over et helt år.

Myndighetene er ikke spesielt glade i banker og kredittselskap som fokuserer på de nominelle rentene. Dette fordi du kan få et falskt inntrykk av de reelle kostnadene, når årsavgift og gebyrer ikke tas med i fremstillingen.

Å oppgi de effektive rentene i stedet er likevel ikke alltid spesielt avklarende. Det som er avgjørende er hvilke gebyrer kortet ditt har, og hvordan du bruker det.

Slik blir nominelle renter og effektive renter like:

 • Kortet har ingen årsavgift.
 • Kortet brukes kun til kjøp av varer og tjenester, noe som er gebyrfritt.
 • Kortet gebyrfritt for kontantuttak.
 • Rentene for kontantuttak er like rentene for varekjøp.
 • Kortet brukes kun i Norge, og du betaler derfor aldri valutapåslag.
 • Du mottar e-faktura, og slipper dermed fakturagebyr.
 • Du pådrar deg aldri purregebyr, gebyr for overtrekk, eller andre gebyrer som er tilknyttet ikke-ordinær bruk av kortet.

Slik blir de effektive rentene betydelig høyere enn de nominelle:

 • Kortet har høy årsavgift.
 • Du bruker kortet hyppig til uttak av kontanter, og kortet har uttaksgebyr, samt høyere renter for uttak.
 • Uttaksgebyret er i tillegg høyt, for eksempel 40 kroner + 4%.
 • Du bruker kortet hyppig i utlandet, og betaler mange valutapåslag.
 • Du mottar papirfaktura, og betaler dermed fakturagebyr.

Gebyrene kan bli verre enn rentene

Pass deg for kredittkort med høye gebyrer for uttak. Denne kostnaden kan bli dyrere enn rentene.

Et viktig moment som mange ikke er klar over, er at gebyrene kan ofte bli langt dyrere enn rentene.

Vi kan illustrere dette med to eksempler:

 • Du tar ut 5 000 kroner i en minibank den 30 april.
 • Forfallsdatoen for denne fakturaperioden er 20 mai.
 • Pengene er dermed rentebærende i 20 dager.
 • Rentene på dette tenkte kortet er 25%.
 • Kortet gir deg gebyrfrie uttak.

Rentekostnadene blir da omtrent 3,40 kroner per dag, og omtrent 68 kroner for hele perioden på 20 dager (årsrenter er her regnet om til renter per dag).

Dette sammenligner vi med et kort som har høyt uttaksgebyr:

 • Uttaket er fortsatt 5 000 kroner.
 • Det faste uttaksgebyret er 40 kroner, pluss 4% av summen du tok ut.
 • 4% av 5 000 kroner utgjør hele 200 kroner.

Det totale uttaksgebyret er her 240 kroner. Gebyret alene er nesten 4 ganger høyere enn de rentene du betalte i det første eksempelet. I tillegg vil du betale renter frem til hele beløpet er tilbakebetalt. Med samme rentesats blir dermed totalsummen omtrent 310 kroner.

Den reelle kostnaden for kredittkortrenter er en smule lavere enn det du betaler på grunn av skattefradraget for gjeldsrenter.

Rentene er dyre på sikt

Mange personer havner i gjeldsproblemer fordi de bruker kredittkortene uvettig. De høye rentene vil føre til store kostnader dersom kreditten som er brukt blir høy, og dersom kreditten blir rentebærende over lang tid.

Skylder du 100 000 kroner til ett eller flere kortselskap, og ikke betaler tilbake avdrag, vil dette sannsynligvis koste deg mellom 15 000 og 35 000 kroner i året bare i renter (nominelle renter på kredittkortene ligger mellom 15% og 35%).

Å pådra seg slike utgifter er alltid selvforskyldt. Bruker du kortet smart kan du nemlig tjene på å velge dette som betalingsmiddel. Det gjør du ved å unngå kostnadene, samtidig som du får med deg de unike rabattene du finner i mange kort. Sett deg også inn i skattefradraget for kredittrenter.

Slik unngår du renter og gebyrer

Her er de fire tingene du må huske på dersom du vil unngå helt å betale for kortbruken din.

 • Velg kort uten årsavgift.
 • Bruk aldri kortet til kontantuttak.
 • Betal alltid hele den brukte kreditten innen forfall.
 • Unngå ekstratjenester med tilhørende gebyrkostnader.

Du kan i tillegg la være å bruke kortet i utlandet, og dermed slippe valutapåslaget. Dette er likevel ikke noen god løsning fordi valutapåslaget kommer også om du bruker et vanlig bankkort. Det avgjørende her er eventuelle gebyrer og hvor lenge du betaler renter.

Kredittkort gir bedre forbrukerbeskyttelse enn kontanter og bankkort, og anbefales derfor som betalingsmiddel når du er på reise i utlandet.

Økt forbrukerbeskyttelse er også viktig når du handler på nett. Betaler du med kredittkort står du sterkere ved svindel, feil på varene, eller andre tilfeller som gir grunn til å klage.

Tre gode kredittkort med lave renter

Teoretisk sett er det ikke så viktig hva rentene er på et kredittkort, fordi rentene og gebyrene kan unngås.

I praksis vil likevel de aller fleste korteiere pådra seg rentekostnader. De som havner i den situasjonen ofte, burde definitivt vurdere å velge blant kortene med de laveste rentene. I tillegg burde kortet ha færrest mulig gebyrer.

Her er tre kort som passer bra i forhold til disse kriteriene (klikk på lenken for å lese hele omtalen):

Santander Red

Lav rente med Santander Red.
Kortet med de laveste rentene blant våre anbefalinger.

Foruten svært lave renter til kredittkort å være, er Santander Red tilknyttet Santander Consumer Banks fordelsprogram. Fordelene inkluderer mange faste rabatter og Cashback. Merk deg at kortet har gebyr for kontantuttak.

 • Nominelle renter – 14,89%.
 • Ingen årsavgift.
 • Ingen fakturagebyr om du velger e-postfaktura.
 • Gebyr for kontantuttak – 30 kroner + 1% – gjelder både i Norge og i utlandet.
 • Valutapåslag – 1,75%.
 • Rentefri kreditt – inntil 50 dager.
 • Kredittramme – inntil 100 000 kroner.

Gebyrfri VISA

Kredittkort uten gebyrer.
Gebyrfritt kredittkort med et akseptabelt rentenivå.

Gebyrfri Visa utstedes også fra Santander, og er blant de få alternativene som kan sies å være helt gebyrfrie. Kortet gir de samme fordelene som Santander Red, pluss gratis reiseforsikring. Merk deg at Gebyrfri VISA har forskjellige renter for varekjøp og for kontantuttak.

 • Nominelle renter for varekjøp – 20,42%.
 • Nominelle renter for kontantuttak – 26,40%.
 • Ingen årsavgift.
 • Ingen fakturagebyr om du velger e-postfaktura.
 • Ingen overtrekksgebyr.
 • Ingen gebyr for kontantuttak – gjelder både i Norge og i utlandet.
 • Valutapåslag – 1,75%.
 • Rentefri kreditt – inntil 50 dager.
 • Kredittramme – inntil 100 000 kroner.

Morrow Bank MasterCard

Kredittkort fra Morrow Bank er gjennomgående bra når det gjelder de økonomiske betingelsene. I tillegg tjener du opp bonus når du bruker kortet til å betale med. Bonusen er 1% på alle varekjøp, uansett hvor du betaler med kortet.

Bonusen er høyere når du betaler med kortet på Komplett.no (4%) og Blush.no (2%). Du får i tillegg gratis reiseforsikring. Merk deg at Morrow Bank har ulike renter for varekjøp og uttak av kontanter.

 • Nominelle renter for varekjøp – 21,40%.
 • Nominelle renter for kontantuttak – 24,90%.
 • Ingen årsavgift.
 • Ingen fakturagebyr om du velger e-postfaktura.
 • Ingen gebyr for kontantuttak – gjelder både i Norge og i utlandet.
 • Valutapåslag – 1,75%
 • Rentefri kreditt – inntil 50 dager.
 • Kredittramme – inntil 100 000 kroner.
Meny