Hva er kredittkort?

Vi forklarer i denne artikkelen – «hva er kredittkort», samt de viktigste forskjellene på kredittkjøp og kontantkjøp.

Det lønner seg ofte å velge rett betalingsform. I noen situasjoner gir kredittkort langt bedre rettigheter enn et bankkort. Samtidig må kredittkortet brukes smart om du vil unngå rentekostnadene.

Kredittkort og hva det er

Debetkort – du bruker egne penger

Den åpenbare forskjellen mellom et debetkort og et kredittkort er hvor pengene kommer fra. Betaler du med bankkort eller et debetkort bruker du dine egne penger fra din bankkonto når varen eller tjenesten kjøpes. Dette kalles kontantkjøp.

Pengene forlater kontoen din umiddelbart i det du bekrefter betalingen gjennom betalingsterminalen. Når det ikke er penger igjen på kontoen vil forsøk på å betale med bankkortet bli avvist.

Kredittkort – du låner penger midlertidig av banken

Betaler du med et kredittkort, bruker du av kredittgrensen du har fått tildelt av kredittkortselskapet.

I stedet for direkte trekk fra bankkontoen din, så låner du kortsiktig penger gjennom selskapet eller banken som har utstedt kredittkortet (for eksempel DNB).

Hvor pengene kommer fra er avgjørende for dine forbrukerrettigheter. Sentralt i dette er begrepet chargeback.

Video som forklarer hva et kredittkort og debetkort er

Når pengene returneres til deg

Chargeback er et finansbegrep som betyr at pengene returneres til kjøperen, dersom kjøperen av en eller annen grunn ikke får den varen eller tjenesten det ble betalt for. Ordningen er en del av finanslovgivningen i de fleste land, og fungerer spesielt godt i Europa og USA.

Typiske eksempler på når chargeback er aktuelt:

 • Når du utsettes for svindel.
 • Når kortet trekkes for en større sum enn den du autoriserte.
 • Når salgsstedet går konkurs før du mottar varen eller tjenesten.
 • Når bestilt vare ikke blir tilsendt, eller ikke kommer frem til rett adresse.
 • Når det er feil eller mangler på varen.
 • Når varen du mottar er en piratkopi/forfalskning.
 • Når salgsstedet ikke respekterer angreretten din.

Du kan rette et krav om chargeback i forbindelse med kjøp foretatt med både kredittkort og bankkort. Imidlertid er ansvaret til en kredittyter mye større, enn en bank som utsteder debetkort.

Kredittkort gir lovbeskyttelse

Selskapet som har utstedt kredittkortet har ansvar for at du får den varen eller tjenesten du har betalt for. Dersom du ikke får varen eller tjensten, kan du kreve pengene tilbake fra selskapet som har utstedt kredittkortet.

Selv om chargeback-ordningen gir muligheter for reklamasjon ved transaksjoner med begge typer kort, har et kredittkort en stor fordel.

Forholdet reguleres av Finansavtalelovens paragraf 54b. Den tilsier at kredittyteren har likt ansvar som salgsstedet for at du får den varen eller tjenesten du betalte for.

Dette i motsetning til om du betaler med bankkort. En reklamasjonssak er da ikke regulert gjennom lovgivningen, men i stedet gjennom bankens eller betalingssystemets avtalevilkår.

Sjansene for å unngå tap er i praksis langt lavere når du betaler med kredittkort. Merk deg at det i alle tilfeller stilles omtrent like krav til at du selv ikke har utvist såkalt grov uforstand.

Økt fokus på sikkerhet og brukervennlighet har blant annet ført til at de fleste kredittkort nå kan brukes via smarttelefoner.

Også forskjell på bankenes avtalevilkår

Avtalevilkårene varierer mellom bankene, også på de områdene som drøftes her. Et fåtall banker skiller ikke mellom korttypene. De tilbyr i stedet like rettigheter for bankkort og kredittkort i forbindelse med reklamasjon og chargeback.

Likevel er det tryggere å bruke kredittkort i de situasjonene der svindel og feil kan forekomme. Det er alltid bedre å ha loven på din side, fremfor å satse på at banken lever opp til lovnadene sine.

Bruk av kredittkort i utlandet

Mulighetene for å få chargeback er spesielt viktig når du handler mens du er på reise i utlandet. Det samme gjelder når du handler fra en nettbutikk basert utenfor Norge.

For det første er det vanskeligere å konfrontere gjenstridige salgssteder, både når du er på stedet, og etter at du er kommet hjem. Her vil kulturelle forskjeller og språk innvirke. I tillegg kan lovverket rundt forbrukerrettigheter være annerledes, samt hvordan lovverket følges opp.

Derfor bør kredittkortet være førstevalget av betalingsform i disse situasjonene.

Bruk rett kredittkort til uttak av kontanter

Debetkort er bedre egnet til uttak av kontanter enn kredittkort. Uttak i minibank medfører som oftest høye gebyrer dersom det foretas med et kredittkort.

Generelt sett er et bankkort bedre egnet til uttak av kontanter. Her må vi likevel skille mellom uttak innenfor Norges grenser, og uttak i utlandet.

I Norge bør du velge et bankkort fordi uttaket blir billigere. Bruker du kredittkort, må du normalt betale uttaksgebyr, samt renter som løper fra uttaksdatoen.

Skal du ta ut penger i utlandet blir problemstillingen noe mer komplisert. Begge korttyper har ofte uttaksgebyr, og begge har valutapåslag, men det er kun bruk av kredittkort som krever renter.

Rentene blir imidlertid ganske lave dersom kreditten tilbakebetales raskt. For eksempel vil 5 000 kroner i uttak bety et sted mellom 3 og 5 kroner i renter per dag. Gjør du opp raskt, taper du lite på rentene. Uttaksgebyret utgjør faktisk ofte den høyeste kostnaden.

Pengene du betaler i renter kan være verdt det, fordi du ved svindel eller feil har bedre forbrukerbeskyttelse, slik forklart ovenfor. Velg i så fall et kredittkort som gir gebyrfrie uttak i utlandet.

Unngå tom konto

Feil og svindel forbundet med bankkort kan føre til at den tilknyttede kontoen tømmes. Denne faktoren bør være med i bildet når du vurderer hvilket betalingsform du skal bruke, spesielt i utlandet. Det er verre å få kontoen tømt på reise, enn når du er hjemme.

I Norge er sjansene lavere for at kontoen tømmes, men det finnes likevel kjøp der kredittkort er å foretrekke. Skal du kjøpe en vare som koster mye, og der store deler av bankkontoen din vil bli oppbrukt, kan det lønne seg å bruke et kredittkort.

Dette kan være at du kjøper en PC eller nye hvitevarer hvor du i ettertid oppdager en feil med varen. Med kredittkort vil det vanligvis gå raskere å få oppklart feilen, samt at bankkontoen din ikke blir tømt. Dermed kan du skaffe deg varen du trengte, uten å måtte vente på å få pengene tilbakeført.

Video fra NRK som forklarer kredittkort

Fordeler med kredittkort

Til forskjell fra vanlige bankkort har mange kredittkort fordeler som cashback og rabatter på alle eller noen spesifikke kjøp.

Et annet viktig poeng når vi skal velge rett betalingsform er hvilke fordeler kredittkortet gir. De fleste kredittkort er i dag tilknyttet en eller annen form for fordelsprogram.

Der kan du skaffe deg unike rabatter du ikke får med et debetkort.

Noen kort gir i tillegg såkalt Cashback. Det vil si at du får en liten prosent av pengene tilbake etter handel. Det er også vanlig at blant annet gratis reise- og avbestillingsforsikring er inkludert i mange av kredittkortene.

Noen bankkort gir riktignok tilgang til enkelte rabattavtaler, men omfanget er ikke i nærheten av det du finner i de beste kredittkortene.

Betaler du reisen med kredittkort vil også de du reiser sammen med få gratis reiseforsikring.

Den viktigste vurderingen er det økonomiske

Pass på at du betaler kredittkortregningen ved forfall, ellers vil du pådra deg dyre kostnader i form av renter og gebyrer.

Så lenge du unngår problemer med svindel, konkurser og feil, er det de økonomiske aspektene som er de viktigste med et kredittkort.

Å bruke et bankkort innenlands er enten rimelig eller gratis, nesten uansett hvilke transaksjoner det gjelder.

Et kredittkort kan derimot bli en dyr fornøyelse dersom du pådrar deg mye gjeld, og når gjelden løper over lengre perioder. Du får rentefri kreditt på enten 45 eller 50 dager, men bare så lenge hele kreditten gjøres opp innen forfall.

Kredittkort på dagen?

Mange lurer på om et kredittkort kan leveres på dagen. Dessverre er det ikke postvesenet raskt nok til at dette er mulig. Derimot vil det være en åpning for å overføre pengene i nettbanken, slik at midlene står disponibelt samme dag. Du kan lese mer om kredittkort på dagen her:

Konklusjonen er at de som ikke er disiplinerte, bør fortrinnsvis betale med bankkort. Personer som derimot alltid betaler hele fakturaen innen forfall, vil kunne tjene en del på å bruke kredittkortet.

Oppsummering – hva er kredittkort?

 • I denne artikkelen har vi forklart hva et kredittkort er og forskjellene det har fra et vanlig bankkort.
 • Når du handler med et bankkort eller debitkort, så trekkes pengene du betaler med direkte fra din bankkonto (kontantkjøp).
 • Når du handler med et kredittkort så foretar du et kredittkjøp. Du låner med andre ord penger til transaksjonen fra selskapet som har utstedt kredittkortet.
 • Du har flere forbrukerrettigheter når du handler med kredittkort. I mange tilfeller vil det være enklere og få pengene tilbake dersom du ikke får varen eller tjenesten du har betalt for.
 • Til forskjell fra et debetkort så har kredittkort ofte mange fordeler som rabatter og gratis reise- og avbestillingsforsikring.
Meny