Hva er et kredittkort?

Det lønner seg ofte å velge rett betalingsmiddel. I noen situasjoner gir kredittkort langt bedre rettigheter enn et bankkort.

Samtidig må kredittkortet brukes smart om du vil unngå rentekostnadene. Skal du først bære en balanse over tid, må du velge et kredittkort med kredittkort med lav rente. Les videre om de viktigste forskjellene på kredittkjøp og kontantkjøp.

Du handler på kreditt

Den åpenbare forskjellen er naturligvis hvem sine penger som brukes. Betaler du med bankkortet (kalles også debetkort) når du handler dagligvarer på RIMI, bruker du dine egne midler.

Da går tilsvarende sum ut av kontoen din umiddelbart, i det du bekrefter betalingen i kassa. Når det ikke er penger igjen på kontoen vil forsøk på å betale med bankkortet bli avvist.

Betaler du med kredittkortet bruker du av kredittgrensen du har fått tildelt av kredittselskapet. Pengene er ikke dine. Du har i stedet betalt med penger fra et kortsiktig lån, der lånet har enten 45 eller 50 dagers rentefritak.

Det kan virke noe banalt å beskrive denne grunnleggende forskjellen, men poenget er faktisk viktig. Hvor pengene kommer fra er avgjørende for dine forbrukerrettigheter. Sentralt i dette er begrepet chargeback.

Kortsvindel er heldigvis noe som skjer svært sjelden. Når det skjer skyldes det som oftest at korteieren har blitt lurt til å gi fra seg kortnummer og PIN.

Når pengene returneres til deg

Chargeback er et finansbegrep som betyr at pengene returneres til kjøperen, dersom kjøperen av en eller annen grunn ikke får den varen eller tjenesten det ble betalt for. Ordningen er en del av finanslovgivningen i de fleste land, og fungerer kanskje spesielt godt i Europa og USA.

Typiske eksempler på når chargeback er aktuelt:

  • Når du utsettes for svindel.
  • Når kortet trekkes for en større sum enn den du autoriserte.
  • Når salgsstedet går konkurs før du mottar varen eller tjenesten.
  • Når bestilt vare ikke blir tilsendt, eller ikke kommer frem til rett adresse.
  • Når det er feil eller mangler på varen.
  • Når varen du mottar er en piratkopi/forfalskning.
  • Når salgsstedet ikke respekterer angreretten din.

Du kan rette et krav om chargeback i forbindelse med kjøp foretatt med både kredittkort og bankkort. Imidlertid er ansvaret til en kredittyter mye større, enn en bank som utsteder debetkort.

Kredittkort gir lovbeskyttelse

Kredittselskapet har ansvar for at du får det du betaler for.

Selv om chargeback-ordningen gir muligheter for reklamasjon ved transaksjoner med begge typer kort, har kredittkortet en kjempefordel.

Her reguleres forholdet av Finansavtalelovens paragraf 54b. Den tilsier at kredittyteren har likt ansvar som salgsstedet for at du får den varen eller tjenesten du betalte for.

Dette i motsetning til om du betaler med bankkort. En reklamasjonssak er da ikke regulert gjennom lovgivningen, men i stedet gjennom bankens eller betalingssystemets avtalevilkår.

Sjansene for å unngå tap er i praksis langt lavere når du betaler med kredittkort. Merk deg at det i alle tilfeller stilles omtrent like krav til at du selv ikke har utvist såkalt grov uforstand.

Økt fokus på sikkerhet og brukervennlighet har blant annet ført til at de fleste kredittkort nå kan brukes via smarttelefoner.

Også forskjell på bankenes avtalevilkår

Avtalevilkårene varierer mellom bankene, også på de områdene som drøftes her. Et fåtall banker skiller ikke mellom korttypene. De tilbyr i stedet like rettigheter for bankkort og kredittkort i forbindelse med reklamasjon og chargeback.

Likevel er det tryggere å bruke kredittkort i de situasjonene der svindel og feil kan forekomme. Det er alltid bedre å ha loven på din side, fremfor å satse på at banken lever opp til lovnadene sine.

Kortbruk i utlandet

Mulighetene for å få chargeback er spesielt viktig når du handler mens du er på reise i utlandet. Det samme gjelder når du handler fra en nettbutikk basert utenfor Norge.

For det første er det vanskeligere å konfrontere gjenstridige salgssteder, både når du er på stedet, og etter at du er kommet hjem. Her vil kulturelle forskjeller og språk innvirke. I tillegg kan lovverket rundt forbrukerrettigheter være annerledes, samt hvordan lovverket følges opp.

Derfor bør kredittkortet være førstevalget av betalingsmiddel i disse situasjonene.

Rett kort til uttak av kontanter

Det kan være lurt å velge kredittkort som har gebyrfrie uttak.

Generelt sett er et bankkort bedre egnet til uttak av kontanter. Her må vi likevel skille mellom uttak innenfor Norges grenser, og uttak i utlandet.

I Norge bør du velge bankkortet simpelthen fordi uttaket blir billigere. Bruker du kredittkort, må du normalt betale uttaksgebyr, samt renter som løper fra uttaksdatoen.

Skal du ta ut penger i utlandet blir problemstillingen noe mer komplisert. Begge korttyper har ofte uttaksgebyr, og begge har valutapåslag, men bare kredittkortet krever renter.

Rentene blir imidlertid ganske lave dersom kreditten tilbakebetales raskt. For eksempel vil 5 000 kroner i uttak bety et sted mellom 3 og 5 kroner i renter per dag. Gjør du opp raskt, taper du lite på rentene. Uttaksgebyret utgjør faktisk ofte den høyeste kostnaden.

Pengene du betaler i renter kan være verdt det, fordi du ved svindel eller feil har bedre forbrukerbeskyttelse, slik forklart ovenfor. Velg i så fall et kredittkort som gir gebyrfrie uttak i utlandet.

Reiser du ofte? Da bør du vurdere et av de bedre reisekortene, og gjerne med ingen gebyr for kontantuttak i utlandet.

Unngå tom konto

Feil og svindel forbundet med bankkort kan føre til at den tilknyttede kontoen tømmes. Denne faktoren bør være med i bildet når du vurderer hvilket betalingsmiddel du skal bruke, spesielt i utlandet. Det er verre å få kontoen tømt på reise, enn når du er hjemme.

I Norge er sjansene lavere for at kontoen tømmes, men det finnes likevel kjøp der kredittkortet er å foretrekke. Skal du kjøpe en vare som koster mye, og der store deler av bankkontoen din vil bli oppbrukt, kan det lønne seg å ta det på kreditt.

Dette kan være at du kjøper en datamaskin du er avhengig av, eller nye hvitevarer, og så oppdager en eller annen feil i etterkant. Med kredittkort vil det vanligvis gå raskere å få oppklart feilen, samt det at kontoen ikke blir tømt. Dermed kan du skaffe deg varen du trengte, uten å måtte vente på å få pengene tilbakeført.

Fordeler (reise og rabatter)

Et annet viktig poeng når vi skal velge rett betalingsmiddel er hvilke fordeler kortet gir. De fleste kredittkort er i dag tilknyttet en eller annen form for fordelsprogram.

Der kan du skaffe deg unike rabatter du ikke får med et debetkort. Noen kort gir i tillegg såkalt Cashback, det vil si en viss prosent av pengene tilbake. Det er også vanlig at blant annet gratis reiseforsikring er inkludert i mange av kredittkortene.

Noen bankkort gir riktignok tilgang til enkelte rabattavtaler, men omfanget er ikke i nærheten av det du finner i de beste kredittkortene.

Betaler du reisen med kredittkort vil også de du reiser sammen med har gratis reiseforsikring. Sett deg inn i betingelsene for dette.

Den viktigste vurderingen er det økonomiske

Så lenge du unngår problemer med svindel, konkurser og feil, er det de økonomiske aspektene som er de viktigste.

Å bruke et bankkort innenlands er enten rimelig eller gratis, nesten uansett hvilke transaksjoner det gjelder.

Et kredittkort kan derimot bli en dyr fornøyelse dersom du pådrar deg mye gjeld, og når gjelden løper over lengre perioder. Du får rentefri kreditt på enten 45 eller 50 dager, men bare så lenge hele kreditten gjøres opp innen forfall.

Mange lurer på om et kredittkort kan leveres på dagen. Dessverre er det ikke postvesenet raskt nok til at dette er mulig. Derimot vil det være en åpning for å overføre pengene i nettbanken, slik at midlene står disponibelt samme dag. Du kan lese mer om kredittkort på dagen her:

Konklusjonen er at de som ikke er disiplinerte, bør fortrinnsvis betale med bankkort. Personer som derimot alltid betaler hele fakturaen innen forfall, vil kunne tjene en del på å bruke kredittkortet.

Meny