Betalingsforsikring for kredittkort

Mange kredittkort tilbyr betalingsforsikring. Hva dekker egentlig en slik forsikring? Her gir vi deg en oversikt over det du trenger å vite om betalingsforsikring på kredittkort.

Hva er betalingsforsikring på kredittkort?

Betalingsforsikring på kredittkort kan være gunstig om du ønsker å være mer rustet mot uforutsette livshendelser. Vi vet at livet snur raskt.

Konsekvensene av å ikke betjene utestående kreditt kan være enorme.

Sliter du med å betale ned gjeld, er ikke veien lang til inkassosaker og betalingsanmerkninger. En betalingsforsikring kan være til god hjelp om du står i en vanskelig livssituasjon og har kredittkortgjeld som du ikke greier å betjene i sin helhet.

Hva dekker betalingsforsikring på kredittkort?

De fleste kredittkort med betalingsforsikring vil dekke sykemeldinger og andre uforutsette hendelser som fører til at man ikke lenger står i jobb. Vi råder deg til å lese vilkårene nøye, for slik å ha best mulig oversikt over hva akkurat din forsikring dekker.

Har du et kredittkort med betalingsforsikring, vil dette dekke en prosentvis andel av gjelden din ved følgende scenarioer:

 • Ufrivillig arbeidsledighet.
 • Innleggelse på sykehus.
 • Permitteringer.
 • Langvarige sykemeldinger.
 • Alvorlig sykdom.

Mange banker har krav om at denne situasjonen skal vare i mer enn 30 dager for at forsikringen skal gjelde. Dette kravet varierer. Det foreligger også som oftest et krav om at du må være fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende for å kunne dra nytte av betalingsforsikringen.

Forsikringen fungerer slik at utestående kreditt vil slettes ved en gitt dato hver måned. Hvor stor andel av gjelden du kan få slettet, varierer fra kredittkort til kredittkort.

Eksempler på dekningsgrad på betalingsforsikring

Santander Consumer Bank:

Krav: Du må være sykemeldt, permittert eller fullstendig arbeidsledig i mer enn 60 dager.

Utbetaling: Forsikringen vil dekke 7 prosent av gjelden du hadde da hendelsen fant sted. Minste utbetaling er 300 kroner per måned og største utbetaling er 10 500 kroner.

Står du fortsatt i samme situasjon etter 150 dager, vil banken slette hele beløpet fra gjelden din.

Bank Norwegian:

Krav: Du må være permittert, arbeidsledig eller sykemeldt i mer enn 50%. Perioden må ha vart i mer enn 30 dager for at forsikringen skal tre i kraft.

Utbetaling: Forsikringen vil dekke 10 prosent av utestående kreditt månedlig. Du kan få inntil 10 000 kroner dekket i måneden og 150 000 kroner totalt. Utbetalingene vil skje i opptil 36 måneder.

Ved dødsfall vil krav på opptil 150 000 kroner slettes.

Sparebank1:

Krav: Forsikringen gjelder om du blir syk, arbeidsledig eller utsatt for en ulykke. Du må være minst 25 prosent sykemeldt i mer enn 30 dager. Forsikringen må tegnes i løpet av tre måneder etter inngåelsen av kredittkortavtalen.

Utbetaling: 10 prosent av gjelden vil nedbetales i opptil 10 måneder.

Blir du alvorlig syk eller dør, vil opptil 150 000 kroner av gjelden din slettes.

Re:member:

Krav: Du må være sykemeldt i minst 50 prosent, bli oppsagt eller ufrivillig arbeidsløs med varighet på mer enn 30 dager. Forsikringen vil også tre i kraft om du som selvstendig næringsdrivende blir innlagt på sykehus i mer enn tre dager.

Utbetaling: Re:member dekker 12,5 prosent av utestående gjeld i maksimalt 90 dager.

Ved alvorlig sykdom eller død vil hele gjelden slettes.

NB: Dette bør du være bevisst på:

Les nøye alt som står med liten skrift i avtalen. Det foreligger noen unntak og begrensninger hos de fleste kortutstederne som tilbyr betalingsforsikring.

Hva som regnes som alvorlig sykdom, varierer fra kredittkort til kredittkort. Blir du rammet av det som defineres som alvorlig sykdom, vil som regel hele kravet dekkes av forsikringen.

Lesetips: Se også vår artikkel om reise og avbestillingsforsikring på kredittkort.

Krav til betalingsforsikring på kredittkort

Kravene for betalingsforsikring på kredittkort vil variere, men de fleste krever at du er i fast jobb eller er selvstendig næringsdrivende, og at du har norsk statsborgerskap og er myndig.

Kravene for forsikringen varierer fra bank til bank, og er nedskrevet i vilkårene til ditt kredittkort. Likevel er det noen krav som er gjeldende for de fleste:

 • Du må være kredittkortkunde i banken for å få betalingsforsikring.
 • Du må være i fast jobb eller være selvstendig næringsdrivende.
 • Du må være myndig.
 • Du kan ikke ha kjente sykdommer eller diagnoser idet du inngår avtale om betalingsforsikring.
 • Du må ikke stå i fare for å bli permittert eller arbeidsledig.
 • Du må ha norsk statsborgerskap.

Noen har en øvre aldersgrense. Sørg for å undersøke dette i vilkårene om det er relevant for deg.

Hva koster betalingsforsikring på kredittkort?

Det vanlige er at betalingsforsikringen koster deg en prosentandel av kreditten du har brukt. Dette utgjør alt fra 0,5 prosent til 2 prosent. Her har vi samlet noen eksempler.

 • Santander Consumer Bank: Betalingsforsikringen koster 1 prosent månedlig av brukt kreditt på kredittkortet.
 • Bank Norwegian: Prisen på betalingsforsikringen regnes ut fra utestående kreditt, og er på 0,72 prosent i måneden. Har du ikke utestående kreditt, betaler du heller ingenting.
 • Sparebank1: Her koster forsikringen 0,6 prosent av gjelden din. Du betaler ikke noe hvis du ikke har brukt kreditt.
 • Re:member: Re:mebers betalingsforsikring Plus koster 0,6 prosent av utestående kreditt. Har du ikke brukt kortet, betaler du ingenting.
Det koster ikke mye å ha betalingsforsikring på kredittkort, ofte kun 0,5-2 prosent av utestående kreditt på kredittkortet. For mange kan forsikringen utgjøre en ekstra trygghet om uforutsette hendelser skal oppstå.

Oppsummering

 1. Betalingsforsikring på kredittkort vil dekke en prosentandel av utestående kreditt hvis du blir syk eller permittert.
 2. Hvor mye som dekkes varierer fra kort til kort, men ofte sletter forsikringen fra 5- 10 prosent av utestående kreditt månedlig.
 3. Betalingsforsikringen koster fra 0,5- 2 prosent av kreditten du har brukt hver måned. Beløpet trekkes automatisk.
 4. Vi anbefaler deg å lese vilkårene nøye. Her kan det stå noe med liten skrift som kan gjøre at du ikke har rett på forsikringspenger.
Meny