Skattefradrag på gjeld og renter fra kredittkort

Rentekostnadene på et kredittkort er lavere enn mange tror. Du får nemlig skattefradrag for alle gjeldsrenter du betaler i løpet av året. Fradraget reduserer dermed de reelle kostnadene dine selv om det beste er å unngå rentene i sin helhet.

Her kan du lese om hvordan fradraget beregnes, og hvordan du slipper å tenke på hele problemstillingen.

Skattefradrag for gjeldsrenter

For skatteårene 2022 og 2023 er rentefradraget satt til 22%. Denne satsen har forøvrig blitt redusert de siste årene, og var på hele 28% så sent som i 2013. I sum vil reduksjonen i fradraget utgjøre ganske mange tusen kroner dersom personen har høy gjeld og dertil høye rentekostnader.

I alle tilfeller gir skattefradraget en reduksjon på lån- og kredittkostnadene dine. Som vi skal se nærmere på kan du bruke kredittkortet slik at du unngår utgiftene helt, noe du ikke vil klare med et lån. Først forklarer vi hvordan skattefradraget virker.

Gjelder renter betalt i skatteåret

Husk å sjekke at alle fradragene er med. Det kan spare deg for penger.

Fradraget beregnes for det du faktisk betalte i renter innenfor skatteåret. Forfalte renter som du eventuelt ikke har gjort opp enda gir ikke fradrag innenfor samme skatteår.

I praksis vil dette si at den kreditten du brukte i desember, og som det eventuelt tilkom renter på, ikke er med i beregningen. Disse rentekostnadene gjøres normalt ikke opp før forfall på regningen som kommer i januar det påfølgende året. I stedet får du fratrekk for denne utgiften i det neste skatteåret.

Skattefradrag på gjeldsrenter

Dette får du ikke fradrag for

Prinsippet bak skattefradraget er at det skal gjelde for alle renteutgifter som faktisk er betalt innenfor skatteåret, men ikke eventuelle omkostninger. Derfor gis det ikke fradrag for blant annet følgende:

 • Årsavgift (de fleste kredittkort vi anbefaler har ikke årsavgift).
 • Omregningsgebyr – dette er det samme som valutapåslag. Påslaget må betales for alle transaksjoner i utlandet, uansett om du betaler med bankkort eller kredittkort.

Sjekk at valutapåslaget ikke er for dyrt dersom du skal bruke kortet ofte i utlandet. De billigste kortene har 1,75% som påslag. Husk at både bankkort og kredittkort har valutapåslag.

Omkostninger ved inkasso gir ikke fradrag

Har du gjeld til et kredittkortselskap som er gått til inkasso?

Omkostninger fra saken regnes ikke som gjeldsrenter og gir derfor ikke fradrag. I praksis vil det si inkassosalær. Du får naturligvis rett til fradrag for rentene som fortsatt løper på gjelden.

Slik beregner du de faktiske kredittkostnadene

Å få 22% i skattefradrag er ikke det samme som å få 22% mer å rutte med. Prosenten går til fratrekk på de skattbare inntektene dine. For å få full effekt av fradraget må også nettoinntekten være tilstrekkelig høy.

Eksempel:

 • Du betaler 20 000 kroner i renter for skatteåret 2022 eller 2023.
 • Satsen for skattefradraget er 22%.
 • 22% av 20 000 kroner er 4 400 kroner, som da blir summen du reduserer skatten med.

Skattefradrag på kredittkort med høy rente

Hvis du vet at du kommer til å få rentekostnader ofte bør du velge et kort med lavest mulig rente. De rimeligste alternativene har nominelle renter på omtrent 15%.

Hvis du har et av de dyreste kredittkortene i Norge betaler du kanskje så mye som 35% i effektive renter på kreditten du bruker. Du får imidlertid ikke fradrag for hele summen, fordi grensen for dette skattefradraget er satt til 22% effektiv rente.

Summen i kroner og ører som da blir ført opp i skattemeldingen er dermed ikke 35% av kreditten, men 22%.

Eksempel:

 • Du har kontinuerlig 10 000 kroner i gjeld til kredittselskapet gjennom hele året.
 • Rentene du da betaler er 3 500 kroner hvis du har et dyrt kort med 35% renter.
 • Summen du får som grunnlag for skattefradraget er kun 2 200 kroner, fordi grensen er satt til 22% effektiv rente.

Dette blir et ganske teoretisk eksempel fordi du må minimum betale avdrag av kreditten underveis. At det er komplisert trenger du imidlertid ikke tenke på fordi Skatteetaten tar seg av regnejobben.

Sjekk oversikten vår over de beste kredittkortene i Norge. Du kan sortere oversikten slik at du får opp kortene med laveste rente først.

Ferdig utfylt skattemelding

Skatteetaten mottar informasjon fra samtlige banker og kredittselskap du eventuelt har lån eller kredittkort fra. Summene du betalte i renter og hva du får i fradrag vil være ferdig utfylt, og du trenger ikke sysle med dette på egenhånd.

Imidlertid hender det at skatteetaten gjør feil. Du bør derfor sjekke skattemeldingen når du får den levert. Posten som viser hvilke gjeldsrenter du har betalt er 3.3.1. Sammenlign summene med årsoppgavene du mottar fra kredittkortselskap og banker, eller sjekk i nettbanken.

Oppdaget du en feil i skattemeldingen. Du kan rette feilen selv i samme post (3.3.1.). Ta også kontakt med kredittselskapet dersom det er feil i årsoppgaven du mottok. 

Ektefeller kan fordele skattefradraget

Kredittselskapet rapporterer beløpet på den som står som eier av kredittkortet. Dersom du er gift kan dere endre dette i skattemeldingen slik at beløpet blir stående på ektefellen i stedet. Dette kan være lønnsomt dersom den som står som eier av kortet tjener så lite at han eller hun ikke får fullt utbytte av fradraget, mens den andre tjener nok til å få det. Husk at dere i så fall må endre begges skattemeldinger.

Unngå rentekostnader på kredittkort

Et kredittkort er et sikkert og pålitelig betalingsmiddel med mange fordeler, og du slipper utgiftene hvis du bruker kortet smart.

Selv om du får aldri så mye i skattefradrag vil det selvsagt ikke lønne seg å ha rentebærende gjeld. Det kan du unngå helt med et kredittkort hvis du bruker kortet fornuftig. Norske kredittkort gir nemlig en rentefri kreditt på inntil 45 eller 50 dager så lenge kreditten er fra kjøp av varer og tjenester.

Lengden på rentefritaket beregnes fra første dag i en fakturaperiode, for eksempel 1. januar, og frem til forfall på regningen for denne perioden. Er forfallsdatoen den 15. utgjør dette maksimalt 45 dager. Er forfallsdatoen den 20. utgjør dette maksimalt 50 dager.

Regler:

 • Alle kjøp av varer og tjenester gir rett til rentefritak frem til forfallsdatoen.
 • Betaler du hele kredittbeløpet innen forfall slipper du rentene.
 • Betaler du kun deler av regningen beregnes det renter fra transaksjonsdatoen for hele summen.
 • Deretter beregnes det renter for den summen som gjenstår å betale.

Kontantbruk, det vil si uttak, betaling på Posten, regningsbetaling og overførsler gir ikke rett til rentefritak.

Fant du svar på spørsmålene dine? Les flere nyttige tips i arkivet om kredittkort og personlig økonomi som kan spare deg for penger.

Oppsummering

 • Du har rett til skattefradrag for alle gjeldsrenter du betaler på både lån og kreditter, herunder også kredittkort. For skatteårene 2022 og 2023 er fradraget satt til 22% av rentekostnadene. Som rentekostnader regnes også eventuelle etableringsgebyr og forsinkelsesrenter.
 • Du får ikke fradrag for eventuelle årsavgifter, omkostninger for inkasso, eller omkostninger for veksling av valuta (valutapåslag). Du får heller ikke fradrag for renter som er forfalt, men som ikke er betalt før skatteåret er omme.
 • Fradraget blir ferdig utfylt av Skatteetaten i post 3.3.1. i Skattemeldingen. Du bør sjekke at opplysningene stemmer med årsoppgaven du mottar fra banken eller kredittselskapet. I noen tilfeller kan det lønne seg for ektefeller å flytte fradraget dersom den ene av partene har lav inntekt.
 • Du slipper å tenke på skattefradraget for gjeldsrenter på kredittkort hvis du bruker kortet smart. Alle norske kredittkort gir nemlig en rentefri periode for kjøp av varer og tjenester.
Meny