Reduser gebyrer og kostnader på kredittkort

Her får du seks effektive tips om hvordan du kan begrense kostnadene på et kredittkort. Vi ser også på hvordan du kan få tilbake litt av det du kanskje tapte på renter og gebyrer. Det viktigste du kan få med deg er imidlertid hvordan kortbruken blir helt gratis.

Dette tjener kortselskapet på

For å forstå hvordan du kan kutte kostnadene på et kredittkort, er det verdt å se på hvordan kredittselskapene tjener pengene sine.

Her er de tre viktigste områdene:

#1. Renter

Rentesatsene på kredittkort er gjennomgående høye. Derfor vil renteinntektene for kredittyteren også bli høye, spesielt hvis selskapet har mange kunder, og gjennomsnittet har høy rentebærende gjeld over lang tid.

#2. Gebyrer

Norske kredittkort har ingen eller få gebyrer for vanlig bruk, mens manuelle tjenester nesten alltid er dyre. I tillegg kreves det alltid vekslingsgebyr (valutapåslag, som også gjelder vanlige bankkort), og ofte uttaksgebyr. Summen av disse inntektene kan bli betydelige, selv om kredittselskapene har utgifter for tjenestene de yter.

Pass deg for kredittkortene som krever både gebyr og en prosentsats av uttak. I vår oversikt over de beste kortene kan du sortere slik at du får se de gebyrfri alternativene først.

#3. Provisjon

Alle salgssteder som er godkjent for betaling med kort, betaler en prosentsats tilbake til både kredittyteren, og selskapet som står for betalingssystemet (som regel VISA og MasterCard). Prosentsatsene varierer, men totalt vil summene bli store fordi antallet transaksjoner blir enormt høyt.

Kortversjonen av hvordan du begrenser utgiftene, er å unngå å bidra på de to første punktene i listen, samt utnytte det tredje. Det ser vi på i de neste avsnittene.

8 tips for å reduserer gebyrer og kostnader på kredittkort

#1. Velg et billig kredittkort

Du kan unngå kostnadene ved å utnytte den rentefrie perioden, samt velge kort uten gebyrer.

Et billig kredittkort har følgende kjennetegn:

 • Ingen årsavgift.
 • Lave renter.
 • Få eller ingen gebyrer for vanlig bruk.

Å unngå kort med årsavgift er enkelt. Konkurransen i Norge er hard, og de fleste kortselskap og banker har droppet denne avgiften.

Å finne kredittkort med lave renter er verre.

Det rimeligste vi anbefaler på dette punktet er Santander Red. Der er de nominelle rentene på 14,89% i skrivende stund. Andre kort som kan sies å være ”rimelige”, har tilsvarende renter på rundt 20%. De dyreste kortene kan ha nominelle renter på over 30%.

Skal du ha et kort med få eller ingen gebyrer for vanlig bruk, er jobben enklere.

Mange er såkalt gebyrfrie, det vil si de krever ingen avgift for kontantuttak. Nesten alle lar deg velge avgiftsfri e-faktura, og dermed gjenstår egentlig bare gebyrene for de manuelle tjenestene.

Valutapåslag får du uansett når betaler med kort, så den biten ignorerer vi nesten. Det eneste du kan tenke på her er å ikke velge kort med høyt påslag (1,75% er det vanlige nivået).

#2. Betal hele kreditten innen forfall

Du får rentefritak på 45 til 50 dager (noen få kort kan gi noen dager utover dette), alt ettersom hvilken forfallsdato kredittselskapet har fastsatt. Fritaket gjelder for kjøp av varer og tjenester, mens uttak blir renteberegnet fra uttaksdatoen.

Betaler du hele kreditten innen forfall, slipper du alle renteutgifter. Sammen med det at det ikke er gebyr for varekjøp, gir dette deg en gratis lånemulighet. Deler du imidlertid opp betalingen, blir det normalt beregnet renter for hele beløpet.

Les også: Hva skjer om du ikke betaler kredittkortregningen?

#3. Unngå uttak av kontanter

Kontanter blir renteberegnet fra uttaksdatoen, og utgjør dermed en rentekostnad du ikke slipper unna. Vil du unngå denne kostnaden bør du bruke bankkort i stedet.

Rentene er ikke alltid det du må passe deg mest for. Tar du ut noen få tusenlapper, og gjør opp innen forfall, koster det ikke mange kronene. Dette kan du regne ut fra årsrentene i kortet, dele på 365 dager, og deretter gange med antallet dager kreditten forrentes. Uttaksgebyret blir da ofte den største kostnaden.

De dyreste kortene krever for eksempel 40 kroner pluss 4% av summen på uttaket. Det tilsvarer 440 kroner rett ut dersom uttaket er på 10 000 kroner. Rentene kommer i tillegg.

Video som forklarer vettug kredittkortbruk

#4. Ikke be om betalingsutsettelse

Å be om betalingsutsettelse på kreditten medfører en slags dobbelkostnad. For det første kan rentekostnadene bli høye. I tillegg kreves det normalt et ganske stivt gebyr. Noen selskap har fast sum på avgiften, uansett lengden på utsettelsen. Hos andre øker gebyret progressivt i forhold til lengden på utsettelsen.

#5. Velg riktig valuta i utlandet

Velg alltid lokal valuta når du betaler med kort i utlandet. Da får du bedre vekslingskurs enn om du betaler i norske kroner.

Om du skal bruke kredittkort til uttak i utlandet, er det ikke bare størrelsen på valutapåslaget du må tenke på. Noen minibanker kan ha egne gebyrer, helt uavhengig av ditt kortselskap. Sjekk før du tar ut, og unngå de dyreste.

Det viktigste er likevel å velge rett valuta, både ved uttak og når du betaler for et kjøp. Du får valget mellom lokal valuta eller norske penger, og lokal valuta er rett svar. Da gis du den vekslingskursen som kredittselskapet får. Denne er alltid lavere enn vekslingskursen som salgsstedet (eller salgsstedets bank) opererer med. Forskjellen kan være betydelig.

Både bankkort og kredittkort har valutapåslag. Hvis du reiser ofte bør du velge et kort med så lavt gebyr som mulig. I de rimeligste kortene er påslaget som regel 1,75%.

#6. Unngå å be om manuelle tjenester

Gebyrene for manuelle tjenester kan være både rimelige og dyre. Skal du ha en ekstra kopi av kontoutskriften på papir, koster dette som regel under hundrelappen. De høyeste gebyrene vi har sett er når du ber om hjelp til nødpenger i utlandet. Der kan gebyret være på nesten 1 000 kroner.

Jo oftere du kontakter kredittselskapet og ber de gjøre noe, som utstede nytt kort, hjelpe med nødpenger, skrive ut og sende kopier, og lignende, desto dyrere blir kortbruken din.

#7. Bruk kortet smart og fornuftig

Du kan eie og bruke et kredittkort i årevis, uten at det koster deg ei krone. Kredittselskapet blir heller ikke sure, fordi de uansett tjener provisjon på hver eneste transaksjon du foretar.

Følger du denne huskelisten, blir kortbruken vanligvis helt gratis:

 • Velg kort uten årsavgift.
 • Betal alltid all kreditt innen forfall.
 • Ta aldri ut kontanter med kortet.
 • Ikke be kredittselskapet utføre en gebyrbelagt tjeneste.

#8. Få litt penger tilbake

Den provisjonen kredittselskapet får kan du skaffe deg en andel av.

Noen kort gir deg nemlig såkalt Cashback, eller penger tilbake. Cashback ligger vanligvis på mellom 1% og 5%, og har alltid begrensninger i forhold til hvor mye du kan få igjen. Det normale er 200 til 300 kroner igjen per måned, eller 2 000 til 3 000 kroner per år.

Du kan i tillegg spare en god slump penger på å velge et kredittkort som gir faste rabatter, uten begrensninger. Velg i så fall et kort der rabattavtalene er innenfor varer og tjenester som du likevel har bruk for. Skaff deg gratis forsikringer på toppen, og kortbruken blir til slutt ganske nyttig.

Husk bare på tipsene om hvordan du unngår rente- og gebyrkostnader, så slipper du at disse spiser opp alt du sparte.

Oppsummering

 1. Kredittkortselskapene tjener penger på renter og gebyrer. Du kan begrense kostnadene på kredittkort, blant annet ved å velge et billig kredittkort uten årsavgift, med lave renter og få gebyrer. Santander Red kommer godt ut i rentevilkår med en nominell rente på 14,89%.
 2. Du bør også betale all gjeld før perioden med rentefritak er over. Slik unngår du at det påløper renter. Vær bevisst på at uttak av kontanter ikke gir rentefritak.
 3. I utlandet bør du velge lokal valuta ved uttak og kjøp.
 4. I tillegg bør du benytte deg av fordelsprogrammet som medfølger kredittkortet.
Meny