Hva er kredittsjekk?

Kredittsjekk er en lovfestet handling, som innebærer en vurdering av en person eller en bedrifts økonomi ved søknad om både lån og ulike avtaler. I denne artikkelen får du alt om kredittsjekk.

Hva innebærer en kredittsjekk?

En kredittsjekk er en sjekk av en persons økonomiske situasjon, før inngåelse av en avtale om en form for delbetaling. Slike avtaler kan være avtaler om lån, mobilabonnement, forsikring, kredittkort eller delbetaling. Du kan også kredittsjekkes om du søker på stillinger innenfor økonomibransjen.

Både privatpersoner og bedrifter kan kredittsjekkes. Ifølge utlånsforskriften skal alle som låner ut penger i Norge, foreta en kredittsjekk i forkant av avtaleinngåelse.

Kredittsjekken tas for å undersøke søkerens økonomi, og for å vurdere risikoen for å inngå en avtale med vedkommende. En bank som mottar en søknad om lån, vil gjennom kredittsjekken få en forståelse av sjansen for at kunden skal misligholde avtalen.

Tips: Se også artikkelen vår om kredittkort uten kredittsjekk.

Hva er kredittscore?

Gjennom kredittsjekken får du en kredittscore. Denne skalaen går fra 0 til 100, der 0 er dårligst og 100 er best.

Med lite gjeld, stabil inntekt og god betalingshistorikk kan du komme godt ut av kredittsjekken. Har du høy kredittscore, vil du anses som svært betalingsdyktig. Rentevilkår og lånebeløp på lån settes også etter at kredittsjekken er utført, og vil påvirkes av kredittscoren. Jo bedre kredittscore, jo bedre renter.

Har du betalingsanmerkninger eller mye gjeld, kan du få lav kredittscore og i mange tilfeller avslag på søknaden om lån.

Hvem utfører kredittsjekk?

I Norge har vi egne kredittopplysningsforetak med konsesjon fra Datatilsynet som utfører kredittsjekk. Blant de vanligste er Experian og Bisnode.

En kredittsjekk innebærer at en bedrift tar et dypdykk inn i en persons økonomi, for å vurdere risikoen for å inngå en avtale med vedkommende.

Hva undersøkes i en kredittsjekk?

Personlige opplysninger som alder og bosted vil undersøkes i en kredittsjekk, sammen med følgende opplysninger om økonomi:

  • Graden av gjeld: Hvor mye gjeld du har, vil virke inn på kredittscoren. Her vil også ubrukt kreditt på kredittkort medregnes. Mye gjeld kan føre til at banken/bedriften vurderer det som en stor risiko å låne deg penger eller inngå en avtale med deg.
  • Betalingshistorikk: Har du, eller har du hatt, utestående betalingskrav og/eller dårlig betalingshistorikk, vil dette vises på kredittvurderingen og påvirke kredittscoren i negativ retning.
  • Betalingsanmerkninger: Hvis du har betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker, vil du mest sannsynlig få en så dårlig kredittscore at banken/bedriften ikke tør å inngå en avtale med deg. Det finnes refinansieringslån med sikkerhet, også kalt omstartslån, som tilbys deg med betalingsanmerkninger.
  • Inntekt: Inntekten din vil spille en rolle for hvordan kredittscoren blir. De fleste långivere krever at du har fast og stabil inntekt over et visst nivå.

Hvordan tas en kredittsjekk?

Betalingsanmerkninger vil mest sannsynlig gi deg avslag på søknaden om inngåelse av avtaler og lån. Da kan et omstartslån være et alternativ.

Du trenger ikke å gjøre noe for at kredittsjekken skal tas. Bedriften du vil inngå en avtale med, sender opplysninger til et av kredittopplysningsforetakene, som tar seg av selve kredittsjekken.

Opplysninger om inntekt, skatt, gjeld og betalingshistorikk hentes fra Skatteetaten, Brønnøysundregisteret, Gjeldsregisteret og eventuelle inkassoselskaper.

I etterkant av kredittsjekken vil du få tilsendt et gjenpartsbrev, der det står hvem kredittsjekken er utført av, og du vil her få samme informasjon som bedriften får. Har du spørsmål om kredittsjekken, kan du kontakte foretaket som foretok den.

Hva er kredittsperre?

En kredittsperre er en sperre du kan opprette for å unngå at noen kan kredittsjekke deg. Når du har opprettet en slik sperre, vil du ikke kunne ta opp nye lån eller få nye mobilabonnement.

Det koster ingenting å opprette kredittsperre, og du gjør det enkelt ved å logge inn hos kredittforetakene. Vær bevisst på at det å slette kredittsperren kan ta noen dager.

Kredittsperre kan være smart i følgende scenarioer:

  1. Ved tyveri av pass, førerkort eller annen legitimasjon, kan du gjennom en kredittsperre sikre at nye lån ikke blir inngått i ditt navn. Reiser du til et sted med høy forekomst av tyveri og kriminalitet, kan du sette en kredittsperre som en forholdsregel før innreise.
  2. Hvis du trenger å begrense deg selv fra å ta opp nye lån, kan du sette en kredittsperre. Dette er gunstig om du sliter med å betjene lånene dine.
En kredittsperre er en sperre som gjør det umulig for andre, og deg selv, å kredittsjekke deg. Dette kan være smart om du sliter med økonomien eller om du er utsatt for identitetstyveri.

Slik får du en bedre kredittscore

#1. Kredittsjekk deg selv

Ved å foreta en kredittsjekk av deg selv, kan du lettere få oversikt over hvordan du ligger an, og om du kan få innvilget nye avtaler. På denne måten kan du lettere ta grep for å bedre kredittscoren din. Du kan enkelt kredittsjekke deg flere steder på nett, blant annet hos Lendo eller Defero. Logg inn med BankID.

#2. Slett kredittkort

Husk at også ubrukte kredittkort vil medregnes i den totale gjelden din. Du bør derfor slette slike ubrukte kredittkort.

#3. Skaff deg oversikt over gjelden

Du kan enkelt finne oversikt over gjelden din på Gjeldsregisteret.no. Med oversikt over egen gjeld, kan du lettere betale ned den mest kostbare gjelden for å forbedre kredittscoren din.

#4. Betal ned lån med betalingsanmerkninger

For å forbedre kredittscoren din, kan du sørge for å betale ned gjeld med betalingsanmerkninger. Et smart tiltak om du har mye gjeld, er å refinansiere.

Har du betalingsanmerkninger, kan dette sette en stopper for innvilgelse av nye avtaler. Du bør derfor prioritere å betale ned denne gjelden. Når det er gjort, vil betalingsanmerkningene slettes og kredittscoren blir bedre.

#5. Refinansier kostbar gjeld

Hvis du har kostbar gjeld, som usikrede lån og kredittkort, vil det være hensiktsmessig å refinansiere denne. Forbrukslån har høy effektiv rente. Ved å betale ned slik gjeld, kan du spare penger. Med et refinansieringslån vil du spare penger på renter og gebyrer, og siden du samler flere lån i ett, vil det være lettere å holde oversikt over forfallsdato.

#6. Skaff deg mer inntekt

En måte å forbedre kredittscoren på, er å skaffe mer inntekt. Hvis du står mellom jobber, eller har mulighet til å forhandle om lønn eller ta en deltidsjobb, kan dette være et smart tiltak.

Oppsummering

  1. En kredittsjekk utføres før ulike avtaleinngåelser, som avtaler om forsikring, lån, delbetaling og mobilabonnement. Det er lovfestet at en bank ikke kan låne deg penger før en kredittsjekk er gjennomført.
  2. I en kredittsjekk vil en persons eller bedrifts økonomiske situasjon vurderes. Bedriften som ber om kredittsjekken, gjør det for å undersøke risikoen det innebærer å inngå avtaler. Det er egne kredittforetak som utfører kredittsjekken.
  3. Gjennom kredittsjekken får du en kredittscore, som forteller banken noe om hvor betalingsdyktig du er. En høy kredittscore vil også kunne gi bedre vilkår på lån. En dårlig kredittscore kommer av mye gjeld, lite inntekt, betalingsanmerkninger og/eller inkassosaker, og vil kunne gi deg avslag på søknaden om lån.
  4. For å bedre kredittscoren din, kan du slette ubrukte kredittkort, betale ned kostbare lån og lån med betalingsanmerkninger, refinansiere gjeld og øke inntekten. Slik kan du ta kontroll over egen økonomiske situasjon og få bedre vilkår på nye lån i fremtiden.
Meny