Derfor er kredittkort så populære i Norge

De fleste nordmenn har ett, eller flere, kredittkort. Det er gode grunner til det, og her forteller vi deg hva som gjør kredittkort så bra å bruke.

Kredittkort er svært utbredt

Det er over 60 år siden kredittkort kom på markedet i Norge. Siden den gang har bruken stadig vokst, og de siste årene har den virkelig skutt fart.

Nå anslås det at om lag alle voksne i Norge har ett eller flere kredittkort. Det er rundt seks millioner kredittkort i bruk i landet.

Gjennom korona-pandemien økte netthandelen. Siden de fleste eksperter anbefaler å bruke kredittkort når man handler på nett, bidro også det til økt kredittkortbruk.

Kredittkort har ikke alltid vært for alle

Visste du at det i dag er over seks millioner kredittkort i Norge? Hvert år øker kredittkortbruken betydelig ettersom flere og flere går vekk fra bruk av kontanter.

Kredittkort har sin opprinnelse fra USA. Der kom de første kortene på markedet for rundt hundre år siden, tidlig i de glade 1920-årene. Da var de imidlertid forbehold de mest velstående. Det var særlig hotellkjeder som ga ut disse kredittkortene.

Det første universelle kredittkortet var Diners Club, som kom på markedet i 1950. Det ble markedsført som en tidsbesparende tjeneste særlig rettet mot handelsreisende.

Kredittkort i Norge

I Norge ble særlig American Express tidlig et kjent kredittkort. Det kom på markedet her til lands på 1970-tallet. Visa ble lansert noen få år senere.

Det første norske kredittkortet var imidlertid litt tidligere ute. Det het Bokreditt kjøpekort, og ble lansert i 1957.

Visa-kort, både debet- og kredittkort, økte raskt i Norge. I løpet av få år på markedet var over en halv million slike kort i bruk i landet.

Kredittvurdering

Siden har økningen bare fortsatt. En grunn til at kredittkort stadig ble mer utbredt blant alle lag av befolkningen var den økende muligheten til kredittvurdering.

Det gjorde at alle kunne bli vurdert, og funnet kredittverdige, og dermed få tilgang til alle fordelene ved et kredittkort.

Årsaken til populariteten

Den raske veksten i kredittkortbruk kan forklares med flere forhold:

  • Gratis lån til alle
  • Fordelsordninger
  • Forsikringer

#1. Gratis lån til alle

Et kredittkort er i utgangspunktet gratis i bruk forutsatt at du betaler regningen i tide. Man kan derfor si at du får et gratis lån ettersom du ikke betaler renter på lånet.

Kredittkortbruk er i utgangspunktet gratis. Det fordrer at man velger et kort uten etablerings- og årsgebyr, og at man betaler regningen innen forfall.

Siden kredittkortene har en måned, eller noen ganger mer, betalingsfrist er dette en fordelaktig ordning. Det setter kunden i stand til å foreta en handel når det trengs eller av ulike grunner er gunstig, for så å betale når ny lønn kommer inn på kontoen.

#2. Fordelsordninger

I tillegg kommer at de fleste kredittkort som utstedes i dag har en rekke fordelsprogrammer. Det kan være cashpoints, faste bonusordninger eller rabattordninger med ulike kjeder.

Ved cashpoints sparer kunden opp poenger når det betales med kortet. Disse poengene kan brukes til å betale ned på regningen, eller til å kjøpe nye varer og tjenester. Mange firmaer har opprettet bankfunksjon som utsteder kredittkort, i tillegg til sin opprinnelige forretningsdrift. Da kan de gi ekstra gunstige betingelser for kjøp i sin forretning, i tillegg til den del øvrige fordeler. Eksempler på det er Norwegian og Komplett.

Bonus – og rabattordninger går ut på at kredittkortet kan gi en viss prosent i rabatt for kjøp av bestemte varer. Noen kort er gunstige for bruk av bil, for eksempel med avtaler for drivstoff og salg og service av bil. Andre har kanskje spesialisert seg innen salg av klær og sportsutstyr, og har avtaler om bonus på slike varer. Igjen andre kan tilby gunstige ordninger for reiser og opplevelser.

#3. Forsikringer

En svært viktig fordel ved å betale med kredittkort er sikkerheten det gir. I henhold til norsk lov er kredittyter ansvarlig på lik linje som selger overfor kjøperen, når kjøperen betaler med et norsk kredittkort.

Det betyr at kjøperen får hjelp fra kredittkortselskapet dersom en vare eller tjeneste ikke blir levert som lovet. Det kan være til stor nytte dersom en vare er defekt, eller ikke blir levert i det hele tatt.

I tillegg tilbyr mange kredittkort ekstra forsikringer, som reiseforsikringer. Dette er ofte gunstige ordninger som omfatter både korteier og korteierens familie.

Hva kjøper vi med kredittkort

Vi nordmenn bruker ofte kredittkort til å betale for reiser, men også dyrere varer som klokker og elektronikk.
  • Vi bruker ofte kredittkort til å betale for reise og opplevelser. Dette er ikke overraskende, all den tid det tilbys gode forsikringer for reiser.
  • Samtidig brukes også kredittkort ofte når det handles dyre varer, som for eksempel klokker og elektronikk.
  • Det er dessuten en svært høy grad av bruk av kredittkort når vi handler på internett. Da gir kredittkortet en ekstra trygghet, både gjennom kjøpsforsikringen og ved at vi kan ettergå transaksjonene på kredittkortregningen før vi betaler den.

Fra sparer til låner

Siden ulike kort kan tilby noe forskjellige rabatt- og forsikringsordninger har det blitt stadig mer vanlig å ha flere kredittkort. Dermed kan man benytte det som er mest gunstig for hver enkelt handel.

Dette fordrer samtidig at man som kunde er bevisst på hvordan man betaler, og på hvor mye man til enhver tid har brukt.

Kredittkortbruken har endret nordmenns handlevaner. Mens det tidligere var vanlig å spare opp tilstrekkelig penger til å kjøpe en vare eller en tjeneste, er det nå tilstrekkelig å være trygg på at man får inn nok penger i tide til å betale kredittkortregningen.

Kredittkort er nyttig å ha dersom man opplever uventede utgifter. Likevel anbefaler eksperter at dersom man kan bør man spare opp en buffer til å ta av ved slike anledninger. Det er fordi kredittkortgjeld har relativt høye renter dersom man lar regningen gå til forfall.

Men betaler man den i tide er det en trygg, økonomisk og praktisk måte å betale på.

Oppsummering

  1. I Norge har vi omtrent seks millioner kredittkort i omløp. Lenge var kredittkort kun forbeholdt de mest velstående. Da kravet om kredittvurdering ble innført, ble kredittkort gjort tilgjengelig for flere.
  2. Kredittkort er populært av flere årsaker. Med kredittkort låner man penger gratis i en gitt periode. I tillegg kommer kredittkort med fordelsprogrammer, som bonuser, rabattordninger og cashpoints.
  3. Inkluderte forsikringer er også vanlig. Kjøpsforsikringen gir brukeren rett til bistand om en vare eller tjeneste har feil eller mangler. Reiseforsikringer er ofte inkludert.
Meny