Skattefradrag på kredittkortgjeld

Nordmenn har mer enn 50 milliarder utestående på kredittkortene sine. Dette er dyr gjeld fordi rentene er høye. Dette er noe av grunnen til at vi anbefaler at du betaler alt du skylder på kredittkortet ved første forfall.

Alt er uansett ikke helsvart selv om du har kredittkortgjeld. Gjelden gir deg nemlig et fradrag på skatten. Rettere sagt: Rentene, som du betaler på gjelden gir deg skattefradrag.

Gjeldsrenter

Skattemyndighetene sidestiller kredittkortgjeld med andre lånetyper, slik som huslån og boliglån.

Dette gir deg rett til å føre opp en viss prosentandel av rentene du har betalt, som et fradrag i skattemeldingen. Her finner du mer informasjon om gjeld på kredittkort.

Dette hjelper kanskje litt på inntrykket av at kredittkortrenter er høye. Har du årlige renteutgifter på 10.000 kroner, vil 2.300,- av disse hjelpe deg med å redusere hva du skal betale i skatt.

De høye gjeldsrentene på kredittkort er en vanlig årsak til at folk velger å refinansiere kortgjelden sin.

Skattefordelen alene er absolutt ikke et argument for at du skal la kredittkortbruken ende med at du skaffer deg mer gjeld. Da var det annerledes i «gamle dager».

23 prosent

Frem til begynnelsen av 1990-tallet, var det gullkantet å ha gjeld. For da fikk man trekke fra alt man hadde av gjeldsrenter på skatten. Rentefradraget var på 100 %.

Slik er det ikke lenger. Etter at skattereformen slo beina under den store rentefordelen på begynnelsen av 1990-tallet, har fradraget sunket gradvis. Lenge var det 27 %. Når dette skrives, får du bare trekke fra 23 % av gjeldsrentene du har betalt i løpet av et likningsår.

Sjekk skattemeldingen

Husk å sjekke at alle fradragene er med. Det kan spare deg for penger.

Nesten 200.000 nordmenn lar være å sjekke skattemeldingen. Det er dumt. I verste fall går de glipp av skattefradrag som ikke er kommet med, på grunn av en feil, for eksempel.

Det skal gå automatikk i at skattemyndigheten får informasjonen den trenger. Fra kredittkortselskapene for eksempel, om hva du har betalt i renter på kortgjelden din.

Men feil kan skje. Ikke minst når alt er automatisert. Derfor skader det ikke å sjekke selv.

Det er post 3.3.1 du skal sjekke. Her blir renteinnbetalingene dine registrert.

Oppdager du at det mangler noe? Da må du sørge for å legge til det du mener ikke har kommet med. I tillegg må du ha dokumentasjon på det du faktisk har betalt. En årsoppgave fra kredittkortselskapet, for eksempel.

Fortsatt ikke lønnsomt

Før den store skattereformen, var det nok mange som spekulerte i det å ha gjeld. Fordi man kunne trekke fra alt av gjeldsrenter på skatten. Gjeld er ikke like lønnsomt lenger.

Og absolutt ikke konkurransedyktig sammenlignet med det å ikke ha gjeld i det hele tatt. Du bør med andre ord ikke bygge opp kredittkortgjeld bare fordi du får en litt lavere skatt. De totale renteutgiftene du må betale, overgår fordelen med skattefradraget med god margin.

Det lureste du kan gjøre er å høre på ekspertene. Deres beskjed er klokkeklar: Betal tilbake alt du har utestående på kortet før det rekker å bygge seg opp gjeld med renter. Så får det heller være at du må bidra med litt flere skattekroner til den store felleskassen.

Meny