Vilkår for å søke om kredittkort

Minimum 18 år

Du må være minimum 18 år for og søke om kredittkort. Hos de fleste selskaper er imidlertid aldersgrensen 21 år.

Krav til inntekt

Minimumsinntekten som kreves varierer fra selskap til selskap, men generelt vil de fleste banker ikke gi deg et kredittkort om inntekten er mindre enn 120 000 kroner i året.

Personlige opplysninger

Når du søker om et kort vil du bli spurt en rekke forskjellige spørsmål i søknadsskjemaet. Du må blant annet oppgi arbeidsgiver, bankdetaljer, informasjon om lån du har og tidligere kredittkort du har hatt.

Kredittvurdering

Når denne informasjonen er sent inn enten over Internett eller i posten, vil kort-tilbyderen foreta en kredittvurdering. Dersom du har mange betalingsanmerkninger (inkasso) eller du har vært sen med og betale ned tidligere kredittkort kan det være at søknaden blir avvist. Dersom inntekten er liten og du har mye lån fra før, er dette også grunn for avvist søknad.