Slik tjener bankene penger på ditt kredittkortforbruk

Når du bruker kredittkort, vil bankene tjene penger. Som kredittkortkunde tilbys du bonusordninger og rabatter. Ved for sen betaling, må du regne med å betale både renter og ulike gebyrer. I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over hvordan bankene tjener penger på ditt kredittkortforbruk.

Slik tjener bankene på ditt kredittkortforbruk

Mange kredittkortkunder er påpasselige med å betale tilbake pengene de bruker før forfall. I slike tilfeller kan bruk av kredittkort være både lønnsomt og trygt.

På den andre siden, om man ikke får betjent kreditten man har brukt før forfallsdatoen, vil det påløpe både renter og gebyrer. Små beløp kan raskt vokse seg store. Dette tjener bankene på. Også rabatt- og bonusordninger gjør at bankene tjener på kundenes kredittkortforbruk.

I hovedsak har bankene tre inntektskilder fra kredittkortbruk;

  1. Renter
  2. Gebyrer
  3. Rabatt- og bonusordninger

#1. Renter

Husk at det er den effektive renten som er den egentlige kostnaden på kredittkortlånet. Rentesatsen varierer fra bank til bank.

Å bruke kredittkort betyr at du låner penger fra den gitte kredittrammen på kortet, altså summen du har fått innvilget i kreditt på kortet. Disse pengene må betales tilbake innen 30-60 dager etter trekk. Det varierer fra kort til kort hvor lang tid du har på deg før beløpet får renter, men de fleste har en rentefri periode på 45 dager.

Hvis du ikke betaler tilbake lånet innen forfallsdatoen, vil det påløpe renter. Rentene er bankens garanti for at de får tilbake pengene de låner deg. Ved å kreve renter, reduserer de risikoen for utlånet. Bankene tjener altså på at kunder ikke betaler inn brukt kreditt før forfallsdato.

Rentene på kredittkort er høye, selv om satsen kan variere noe fra selskap til selskap. Det skilles alltid mellom nominell og effektiv rente på lån. Nominell rente er avgiften du betaler for å låne penger. Effektiv rente inkluderer både nominell rente og gebyrer. Det er derfor den effektive renten som forteller deg hvor mye det faktisk koster deg å bruke kredittkortet.

Priseksempel renter på kredittkort

KredittkortEffektiv rente
Santander RED17,10%
DNB Mastercard20,27%
Gebyrfri VISA23,4%
Sparebank123,9%
Bank Norwegian VISA24,4%
Trumf VISA27,19%
Re:member Mastercard29,06%

Gebyrer på kredittkort

I tillegg til renter vil kredittkort også komme med andre kostnader, som blant annet uttaksgebyr, overtrekksgebyr, forsinkelsesgebyr, overføringsgebyr, faktura- og purregebyr og etablerings- og årsgebyr.

Hvilke gebyrer kortet har, varierer fra bank til bank akkurat som rentesatsen. Noen har gebyrfrie uttak, andre har ikke etablerings- eller årsavgift. Konkurransen mellom ulike kredittkortutstedere gjør at mange banker tilbyr kort uten slike gebyrer.

Tips: Se vår kredittkort test for en oversikt over gebyrer og effektiv rente på kredittkort.

Uttaksgebyr

Hvis du skal ta ut penger i minibanken med kredittkortet, må du regne med å betale et uttaksgebyr. Dette gebyret går direkte til utsteder. Beløpet er ofte omtrent 40 kroner, men dette varierer. Noen banker krever også en prosentsats av pengene man tar ut i tillegg til det fastsatte gebyret. I utlandet kan uttaksgebyret være dyrere.

Når du som kunde tar ut kontanter, vil det derfor gi bankene økt inntekt.

For eksempel har re:member kredittkort uttaksgebyr på 35 kr + 1 % av kontantsummen.

Lokalbank Privat tar et gebyr på 40 kr + 2% av uttaksbeløpet for uttak i utlandet og innland.

Overtrekksgebyr

Alle kredittkort har en kredittramme, en fastsatt grense for hvor mye penger en kan bruke. Hvis man overtrekker kortet, altså bruker mer enn kredittrammen, vil mange banker kreve at man betaler et overtrekksgebyr.

Summen på overtrekksgebyret er ofte mellom 100-150 kroner. Et slikt gebyr skal bidra til å redusere bankens risiko for å låne deg penger.

KredittkortValutapåslag
TF Bank Mastercardkr. 0,-
Gebyrfri Visakr. 0,-
Bank Norwegian Visakr. 0,-
Trumf Visakr. 50,-
Ikano Bank mastercardkr. 75,-
Sparebank1 kredittkortkr. 125,-
Rem:ember black mastercardkr. 125,-

Forsinkelsesgebyr

Forsinkelsesgebyr er en sum du må betale hvis du ikke greier å betale ned beløpet du har brukt innen forfall. Mange banker har forsinkelsesrente. Hos Santander Consumer Bank er denne renten på 8% av beløpet.

Overføringsgebyr

Hvis du overfører penger fra kredittkort til konto, vil kortutsteder kunne ta et gebyr for dette. Hos Sparebank1, for eksempel, er overføringsgebyret på kr. 25,- + 1% av beløpet som overføres. Det samme gjelder ved betaling av regninger fra kredittkortet.

Ulike gebyrer vil gi bankene inntekt når du bruker kredittkortet. For eksempel vil du få gebyr hvis du overtrekker kredittrammen, og hvis du er forsinket med å betale inn pengene du skylder.

Faktura- og purregebyr

Hvis du mottar papirfaktura, tilkommer det et fakturagebyr. Hvor stort dette gebyret er, kan bedriften selv avgjøre. Er du for sen med innbetalingen, vil du få en purring på fakturaen, samt et purregebyr. Størrelsen på purregebyret reguleres av loven.

Etableringsgebyr/årsgebyr

De aller fleste banker tilbyr kredittkort uten etableringsgebyr og årsgebyr, men det finnes noen banker som også tjener penger på slike gebyrer.

Valutapåslag ved bruk i utlandet

Er du på reise i utlandet og skal betale med kredittkort, må du velge om du ønsker å betale i valutaen i landet eller i norske kroner. Hvis du ønsker å betale i en annen valuta enn den som er gjeldende i landet, vil du måtte betale et gebyr, et såkalt valutapåslag. Et slikt gebyr er ofte mellom 1,75% og 2,25%.

Eksempelvis tar Sbanken 2,00% i valutapåslag ved bruk av annen valuta enn det bedriften har på sin konto,

I utlandet må du bruke samme valuta som bedriften du handler hos, hvis du skal unngå gebyr. Hvis du betaler i en annen valuta, vil du få et valutapåslag, som ofte ligger mellom 1,75% og 2,25% av beløpet.

Rabatter, bonuser og samarbeidspartnere

Avtaler med ulike bedrifter vil bankene tjene penger på kundenes kredittforbruk. Bankene tar seg av markedsføringen og får betalt for dette. Det vil også være gunstig for banken at flere kunder kjøper varer av samarbeidspartnerne, fordi banken får en andel av beløpet de handler for.

Kredittkort tilbyr bonuser og rabatter hos ulike bedrifter, som for eksempel bonuspoeng på flyreiser og hotellovernattinger, og rabatter på varer i utvalgte butikker. Banken oppretter altså et samarbeid med ulike bedrifter.

Disse bonusordningene og rabattene er eksklusive for bankens kredittkortkunder. Dette er en gunstig løsning for kunden, som kan få varer og tjenester billigere, og for bedriften, som får flere kunder.

Slike rabatter kan være rabatter i samme bransje som kortutsteder, utvalgte rabatter på ulike dager, CashBack og rabattavtaler med bedrifter.

Tips: Les mer om beste kredittkort med cashback.

Eksempler på bonusordninger:

Bank Norwegian: CashPoints som kan brukes på flyreiser hos Norwegian.

TF Bank: Inntil 30% rabatt på utvalgte restauranter, butikker, aktiviteter og arrangementer.

Instapay Mastercard: Her får du ny rabatt hver måned. Det kan være rabatt på sportsutstyr, hjemmeelektronikk osv. Maks rabatt per måned er kr. 500,-.

Tips: Les mer om beste kredittkort for reise her.

Inntekter fra kjøp i butikk

Slike samarbeid er ofte bankens største inntektskilde. Når kunden handler i butikkene med kredittkortet, vil banken få betalt for dette. Dette er ofte en andel av beløpet kunden handlet for.

Rabatter og bonusordninger ved bruk av kredittkort vil kunne føre til at flere nettopp anvender kredittkortet som betalingsmetode, og slik vil både du som kunde, og banken, tjene på kredittkortbruken.

Inntekter fra markedsføring

Butikken vil betale bankene for å markedsføre rabatter og bonuser på deres varer og tjenester. Bankene står for markedsføringen til kundene, blant annet gjennom nyhetsbrev og tilbud på e-post. Slik vil flere kunder kjøpe varer og tjenester fra bankens samarbeidspartnere, og banken vil slik få enda høyere inntekter.

Oppsummering

  1. Bankene tjener på ditt kredittkortforbruk på flere måter. Rentene på kredittkort er høye, og det lønner seg derfor å betale inn den brukte kreditten innen forfallsdatoen.
  2. Ulike kredittkort har også ulike gebyrer, som overføringsgebyr, overtrekksgebyr og valutapåslag. Satsene varierer fra bank til bank.
  3. I tillegg til renter og gebyrer, vil også bankene tjene penger på avtaler med sine samarbeidspartnere. Ofte tilbys kredittkort med ulike bonuser og rabatter. Bankene vil få betalt fra bedriftene de har avtale med, når kundene handler varer og tjenester.
Meny