Før du velger et kredittkort må du spørre deg selv om du kommer til og betale ned hele kredittgjelden hver måned eller kun det minimale. Dette vil ha store konsekvenser for hvilket kort du bør velge.

Jeg kommer til og betale ned hele kredittgjelden hver måned

Dersom du med sikkerhet vet at du alltid vil betale ned gjelden anbefaler vi at du finner et kort med en lang rentefri periode. I dag tilbyr de fleste kredittkort på det norske markedet en rentefri periode på mellom 30-52 dager som er tilstrekkelig for slik bruk. Dersom renten er høy betyr ikke dette så mye ettersom du skal betale ned gjelden hver måned uansett.

Jeg kommer kun til og betale litt ned på kredittgjelden hver måned

Her gjelder det og finne et kort med en lav effektiv rente. Rentefriedager betyr ikke så mye i dette tilfelle og du kan til og med risikere og miste dem ettersom du ikke betaler kortet ned fullt etter 30 dager.

Introduksjonstilbud

Dersom kredittkortilbyderen tilbyr en rekke introduksjonstilbud som «rentefrie dager de 5 første månedene» bør du se på dette med skepsis. Ofte er det en høyere rente og gebyr på slike kort. Er dette tilfelle pass på at du kansellerer kortet tid før introduksjonstilbudet går ut.

Kostnader

Uansett hvilket kort du velger må du være klar over de forskjellige kostnadene det innebærer. Sene betalinger kan straffes med purringer på opptil 200 kroner. Trekk direkte fra din sparekonto kan derfor være et alternativ som sikerer at nedbetalinger alltid blir betalt tidsnok.

Det kan også være en kostnad om du går over kredittgrensen. Tidligere ble transaksjoner over kredittgrensen automatisk avvist, men nå kan du med noen kort gå over grensen mot et høyt gebyr.

Noe du må være spesielt oppmerksom på er uttak i minibanker. Ofte har kredittkortselskapene et skyhøyt gebyr på dette.

Reise

Dersom du skal reise mye er det en fordel og velge et kredittkort som tilbyr reiseforsikring. De fleste MasterCard kredittkort gjør dette.

Kort med bonusprogram

Kredittkort som gir bonus eller fordeler ved kjøp som 365 direkte og Statoil Mastercard gir deg rabatt og gjerne mer kreditt. Renten derimot er ofte 6-7% høyere enn andre kredittkort. Dersom du har tenkt og betale ned hele beløpet hver gang regningen kommer i posten er ikke den høye renten et problem, men det kan fort bli det om du utsetter betalingen.