Informasjon om kortnummer på kredittkort

Mange kredittkort har et 16-sifret nummer som står foran på kortet. Men hvilken funksjon har dette nummeret egentlig? Her får du all informasjon du trenger om kortnummer på kredittkort.

Hva er kortnummer på kredittkort?

Et kortnummer har 16 siffer. Ingen nummer er lik hverandre, og slik kan man si at kortnummeret er med på å gjøre ditt kredittkort helt unikt.

Man skal ikke dele kortnummeret med andre. Gjør man det, er man mer utsatt for svindel. Hvis kredittkortnummeret handler i feil hender, kan vedkommende misbruke kredittkortet.

Alle kredittkort fra MasterCard og VISA har et kortnummer.

Kortnummer på kredittkort er delt i fire, hvor alle fire deler har hver sin funksjon.

Hva betyr kortnummeret på kredittkortet?

Det 16-sifrede nummeret skal fungere som en identifikasjon for kortet ditt. Disse 16 sifrene er for deg bare en kode du må skrive inn ved betaling. For bankene og andre bedrifter betyr sifrene mye.

Nummeret er egentlig inndelt i fire:

  • Siffer 1 kalles BIN, Bank Identification Number. Dette sifferet identifiserer om det er Visa, MasterCard eller en annen bransje som bankutsteder tilhører.
  • Siffer 2-6: Sammen med det første sifferet vil disse sifrene utgjøre en unik kombinasjon av tall som viser til utsteder av kortet. Hvis de første sifrene på kredittkortet er 37, tilhører kredittkortet American Express. Visa-kort vil begynne med siffer 4 og MasterCard 5. Diners Club sine kredittkort begynner med 300, 36 eller 38.
  • Siffer 7-15 er kontonummeret til den som eier kortet. Hvis du har en bankkonto med færre eller flere sifre, vil hele kontonummeret stå her i midten av kortnummeret uansett. Et helt kredittkortnummer kan bestå av opptil 19 siffer.
  • Siffer 16 er der for kontroll. Dette sifferet kan avdekke tastefeil, og det viser til kortets gyldighet. Utløpsdatoen på kortet viser til hvor lenge kortet er gyldig, men dette sifferet kan stoppe betalingen om kortet ditt av andre årsaker ikke kan brukes, selv om det er innenfor gyldighetsperioden.
Kortnummeret på kredittkort er helt unikt, og brukes til å identifisere både bransjen, kortutsteder og korteier.

Hva brukes kortnummeret på kredittkortet til?

Du har kanskje opplevd at du må legge inn kortopplysninger når du skal handle i en nettbutikk. For at du skal kunne betale med kredittkort, må du oppgi både kortnummer, utløpsdato og en tresifret sikkerhetskode, altså CVC-kode.

Det er ikke slik at du må legge inn dette hver gang. Kortopplysningene dine kan lagres i kontaktløse betalingstjenester for å forenkle prosessen. Slike tjenester kan for eksempel være Vipps, Google Pay og Apple Pay.

Her legges kortnummeret og andre opplysninger inn i appen. Når du skal betale, vil appen overføre disse opplysningene automatisk, og du slipper å legge det inn for hver transaksjon.

Betale med kredittkort uten å legge inn kortnummer

Ved å legge inn kortnummeret, utløpsdato og sikkerhetskode på kortet i betalingsapper som Google Pay og Apple Pay, slipper du å skrive inn kortnummeret når du skal betale.

Det finnes flere kredittkort som ikke krever at man legger inn kortnummeret når man skal betale med det. Blant annet støtter TF Bank Mastercard, re:member black og re:member gold betalinger uten kortnummer.

I fysiske butikker trenger du ikke å oppgi kortnummer. Da betaler du med chip eller magnetstripe, og taster inn PIN-koden der det etterspørres.

Slik finner du kortnummeret uten kortet

Hvis du ikke finner kortet ditt, kan du ringe bankens kundeservice for å få veiledning og hjelp.  Har du bestilt et nytt kredittkort, vil du ikke få tilgang til kortnummeret før du har mottatt kortet.

Oppsummering

  1. Et kortnummer på kredittkort har som oftest 16 sifre. Dette nummeret er egentlig delt inn i fire deler, hvor hver del har en funksjon.
  2. Kortnummeret gir opplysninger om bransje, hvilken bank eller bedrift som er kortutsteder, brukerens bankkonto og eventuell gyldighet på kortet.
  3. Du trenger kortnummer når du skal handle i nettbutikker. Noen nettbutikker tillater også bruk av betaling via apper som Vipps, Google Pay eller Apple Pay. Da legger du inn kortinformasjonen i appen, og slik slipper du å ha kortet foran deg når du skal betale.
Meny